Nieuw Handvat Gegevensuitwisseling Zorg en Veiligheid

woensdag 10 april 2019
Bron: www.vng.nl

De Landelijke stuurgroep Zorg en veiligheid stelde onlangs de de nieuwe versie vast van het 'Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein'. De nieuwe versie is volledig aangepast aan de AVG en de gewijzigde wetgeving naar aanleiding van de invoering van de Europese Richtlijn Gegevensbescherming Opsporing en Vervolging. Het nieuwe handvat is breed van toepassing op samenwerking gericht op de persoonsgerichte aanpak bij complexe casuïstiek.

Het handvat bevat een uitleg van de belangrijkste regels uit de AVG en geeft aan met welke sectorspecifieke regels bij gegevensuitwisseling in een samenwerkingsverband rekening gehouden moet worden. Daarnaast bevat de publicatie een leidraad voor het organiseren van samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein.