Nederland daalt op ranglijst kinderrechten

dinsdag 16 mei 2017

Nederland daalt op de internationale lijst voor kinderrechten. Dat is begin deze week bekend gemaakt door KidsRights en de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Nederland staat nu op plaats 15 terwijl het 2 jaar geleden nog op de tweede plaats stond.

De KidsRights Index is een jaarlijks vastgestelde ranglijst die meet wat landen doen om de rechten van kinderen te verbeteren in verhouding tot wat ze kunnen doen op basis van hun welvaartsituatie. Landen die in het verleden laag scoorden, kunnen dus sneller van positie wisselen dan landen die het al goed deden. Daardoor kunnen landen als Thailand en Tunesië hoger op de lijst komen dan Nederland. Dat betekent niet dat de kinderrechtensituatie in Nederland in de praktijk slechter is dan in die landen.

Bezuinigingen jeugdhulp

Desondanks is er reden tot bezorgdheid. Door de bezuinigingen in de jeugdhulp in Nederland komt het verstrekken van passende hulp onder druk te staan. De kosten kunnen weliswaar (op termijn) worden verlaagd, maar niet zonder te investeren in preventie en innovatie. Samen met het Nederlandse Jeugdinstituut werkt Divosa in het kader van de nationale werkagenda aan het toegankelijk maken van jeugdhulp (zie: www.16-27.nl).

Kinderarmoede groeit

Tweede punt van aandacht is kinderarmoede. Het aantal kinderen in armoede in Nederland groeit. Inmiddels loopt 1 op de 8 kinderen risico op armoede terwijl dat een aantal jaar geleden nog 1 op de 10 was. Dat is onacceptabel; het hoort niet bij een inclusieve samenleving en het is een bedreiging voor de ontwikkeling van talenten. Divosa organiseert in de komende weken verschillende inspiratiesessies rondom dit thema:

Zie ook

www.kidsrights.org

Integrale aanpak jeugdhulp en kinderarmoede

Gemeenten, hulpverleners en maatschappelijke organisaties moeten samenwerken om tot een effectieve integrale aanpak van de problemen in de jeugdhulp en de kinderarmoede te komen. Daarover organiseert Divosa twee sessies tijdens het Divosa Voorjaarscongres 2017 op 15 en 16 juni in Maastricht. Tjalling de Vries, adviseur van de gemeente Enschede, en Bas Wijnen, programmaleider bij het Nederlands Jeugdinstituut, vertellen onder andere over de ‘effectenkaart’ die partijen uitdaagt om met een integrale aanpak te komen. En Marco Florijn, ondernemer en bestuurder, en Chris Wallis, procesmanager bij Divosa, nemen je mee in de laatste ontwikkelingen rondom de integrale aanpak en bestrijding van kinderarmoede. Meer informatie: Divosa Voorjaarscongres 2017