Nader voorlopige macrobudget 2018 hoger geraamd

donderdag 12 april 2018

Het ministerie van SZW heeft de nadere voorlopige budgetten voor 2018 gepubliceerd. Het nader voorlopige macrobudget wordt € 121 miljoen hoger geraamd dan het voorlopige macrobudget. Het nader voorlopige macrobudget 2018 is daarmee € 150 miljoen hoger dan het definitieve macrobudget 2017. De bijstelling is grotendeels het gevolg van de verwerking van de realisatiecijfers (volume en prijs) over 2017.

De gemiddelde prijs van een uitkering blijft vrijwel ongewijzigd met €14.200. De raming van het aantal bijstandsuitkeringen is wel met ruim 9.800 naar boven bijgesteld.

Download

Zie ook

In 2017 opnieuw fors tekort op bijstandsbudget (Divosa, april 2018)