Mensen met beperking nog te vaak buiten samenleving

donderdag 7 december 2017

De maatschappij is nog lang niet voldoende ingericht om mensen met een beperking volledig te laten deelnemen aan de samenleving. Dat blijkt uit een rapportage van het College voor de Rechten van de Mens over de implementatie van het VN-verdrag handicap. De terreinen waar het College de meeste problemen signaleert zijn arbeid, zelfstandig wonen, toegankelijkheid en onderwijs.

Het VN-verdrag handicap is ruim een jaar geleden in werking getreden. Het verdrag moet ertoe leiden dat dat de inclusie van mensen met een beperking in de samenleving de norm wordt. Dit betekent dat de Nederlandse overheid ervoor moet zorgen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving, op alle terreinen. Het College voor de Rechten van de Mens ziet toe op de naleving hiervan. Jaarlijks publiceert het College een rapportage met de stand van zaken op dit gebied en aanbevelingen voor de regering.

Arbeid en onderwijs

Driekwart van de respondenten ondervindt obstakels op het gebied van arbeid, vooral rondom de toegang tot werk. Hoewel de overheid en werkgevers zich inzetten om meer mensen met een beperking aan de slag te krijgen, hebben mensen met een beperking een grote achterstand. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat leerlingen in het speciaal onderwijs niet altijd op hun niveau onderwezen kunnen worden. Ook laat de kwaliteit van het onderwijs soms te wensen over.

Wonen en toegankelijkheid

Ook is er een tekort aan geschikte woningen voor mensen met een beperking. Daarnaast geeft een kwart van de mensen geeft aan problemen te hebben met de toegankelijkheid van de openbare ruimtes en gebouwen.

Bewustwordingscampagne

Tegelijk met de publicatie van de rapportage start het College een landelijke bewustwordingscampagne. Met ‘meedoen-posters’ laat de campagne zien welke bedrijven, organisaties en burgers er al stappen hebben ondernomen om mensen met een beperking volwaardig te laten meedoen aan de maatschappij. Ook worden er tips gedeeld over het omgaan met beperkingen.

Zie ook

Meest toegankelijke gemeente 2018

Onbeperkt Nederland, een initiatief van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), en platform Ongehinderd organiseren de Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland 2018. Mensen met een beperking en naasten kunnen de toegankelijkheid van hun gemeente beoordelen via een korte online vragenlijst. Meer informatie vind je op: www.nederlandonbeperkt.nu