Paas: “Benut ruimte om te investeren in slachtoffers van de crisis.”

Mensen in de bijstand dreigen zicht op werk te verliezen

dinsdag 15 september 2015 — Persbericht

Divosa begrijpt dat het kabinet voorzichtig reageert op een aantrekkende arbeidsmarkt. Toch doen de sociale diensten een klemmend beroep op het kabinet om meer te investeren in de 131.000 mensen die sinds 2009, het begin van de crisis, in de bijstand terecht zijn gekomen. Volgens Divosa-voorzitter René Paas is het risico anders groot dat zij de aansluiting met de arbeidsmarkt kwijtraken. Succesvolle ondernemers worden hierdoor belemmerd in hun zoektocht naar goede medewerkers.

Het kabinetsvoornemen om in te zetten op meer werkgelegenheid en extra te investeren in werk voor mensen met een arbeidsbeperking waardeert Divosa enorm. Toch wijzen de directeuren van sociale diensten erop dat de aandacht voor een veel grotere groep dreigt te verwateren.

Het grootste deel van de bijna 450.000 mensen die een beroep doen op bijstand komt nauwelijks in aanmerking voor de stimuleringsregelingen. Bovendien leidt het enorme aantal beter opgeleide en jongere werkzoekenden ertoe dat bijstandsgerechtigden een slechte concurrentiepositie hebben op de arbeidsmarkt. “Het zou goed zijn als de mensen die door de crisis de hardste klappen hebben gekregen meer kunnen profiteren van de economische groei”, aldus Paas.

Maak acceptatie tijdelijk werk gemakkelijker

Uit onderzoek blijkt dat tijdelijk en parttime werk voor veel bijstandsgerechtigden een eerste stap is op weg naar een nieuwe toekomst. De bijstandsregels en onzekerheid over de gevolgen voor het inkomen schrikken echter veel mensen af om tijdelijk of parttime werk te accepteren. Gemeenten dringen er daarom bij het kabinet op aan om het voor mensen snel gemakkelijker te maken tijdelijk of in deeltijd aan de slag te gaan.

Daar komt bij dat sociale diensten nauwelijks budget over hebben om te investeren in de kwaliteiten van mensen in de bijstand. De afgelopen jaren hebben sociale diensten twee derde van het re-integratiebudget zien verdwijnen. In dezelfde periode steeg het aantal mensen in de bijstand met 43%. Dit heeft ertoe geleid dat gemeenten nog maar in een deel van de mensen kunnen investeren.

Schulden belemmeren uitstroom naar werk

Veel mensen in de bijstand kampen met schulden die hen belemmeren weer aan het werk te gaan. Het voorkomen en oplossen van schulden is derhalve cruciaal om het aantal mensen in de bijstand terug te brengen. Het Rijk speelt daarbij een belangrijke rol als voornaamste schuldeiser én verstrekker van toeslagen.

Divosa spoort het kabinet aan gemeenten meer financiële ruimte te geven voor adequate schuldhulp, kritisch te kijken naar haar eigen rol als schuldeiser en het stelsel van toeslagen zodanig aan te passen dat mensen met een laag inkomen er gemakkelijker hun weg in vinden. 

Zie ook

Weblog René Paas - Feestbegroting