Meeste daklozen hadden al jaren een laag inkomen

donderdag 20 december 2018
Bron: www.cbs.nl

Eind 2016 waren er naar schatting 30,5 duizend daklozen. De meeste daklozen behoorden ook vijf of tien jaar voor hun dakloosheid al tot de huishoudens met de laagste inkomens en hadden vaak een uitkering. Weinig daklozen hadden kort voor ze op straat belandden levensgebeurtenissen zoals een echtscheiding, baanverlies of een plotselinge (sterke) inkomensdaling meegemaakt. Dit blijkt uit een nieuwe analyse van het CBS.

Van een representatieve groep daklozen die in de periode 2009–2016 voorkwamen in drie daklozenregisters is een deel van de achtergrond en voorgeschiedenis nagegaan. Dit is gedaan met registerinformatie uit het Stelsel van Sociaal-Statistische Bestanden van het CBS. 

Laagopgeleide, niet-westerse, alleenstaande mannen in relatieve armoede

Daklozen in 2016 zijn relatief vaak man (84 procent) en laagopgeleid (65 procent). Het aandeel daklozen met een niet-westerse achtergrond is met 48 procent twee keer zo hoog als gemiddeld in de bevolking van Nederland. Drie kwart van de daklozen is nooit getrouwd geweest, en bijna de helft (45 procent) verblijft in een van de vier grote steden. Daklozen behoren tot de 9 procent huishoudens met de laagste inkomens in ons land. Zij hebben in 2016 een gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen van nog geen 11 duizend euro. Ruim 8 op de 10 zijn afhankelijk van een uitkering.

Kenmerken van daklozen en de bevolking, 2016

Lees verder op: www.cbs.nl