Meer jongeren in de knel met problematische schulden

donderdag 4 april 2019

Het aantal jongeren dat een beroep doet op schuldhulpverlening is de afgelopen jaren sterk gestegen. Vooral studenten kloppen steeds vaker aan met problematische schulden. Dat blijkt uit een peiling onder schuldhulpverleners door de NVVK – de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren – op verzoek van het multimediaprogramma ‘NOS op 3’.

Van de ruim 10.000 jongeren die in 2018 in beeld waren bij schuldhulpverlening heeft bijna de helft studiefinanciering. Voorheen vormde het aantal jongeren met recht op studiefinanciering dat een beroep deed op schuldhulpverlening steevast een kleine groep van 1-2% van het totaal aantal mensen dat in beeld was bij de schuldhulpverlening. De NVVK ziet een verdubbeling van deze groep in 2018.

Reden aanwas

De toename kan volgens de NVVK deels verklaard worden doordat steeds meer gemeenten de deur open zetten voor studenten, waar in het verleden schuldhulpverlening niet mogelijk was voor iemand die studiefinanciering kreeg. Schuldhulpverleners noemen ook het nieuwe leenstelsel als reden voor de aanwas.

Lees meer op: www.nvvk.eu

Zie ook

Aantal jongeren in de schuldhulpverlening verdubbeld (Binnenlands Bestuur, april 2019)