Meer geld nodig voor uitvoering nieuwe wet Inburgering

dinsdag 12 november 2019

Vandaag maakte de VNG bekend dat er meer geld nodig is voor gemeenten om de nieuwe wet Inburgering goed uit te kunnen voeren. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat hiervoor structureel 197 miljoen nodig is. Dat is 42,3 miljoen meer dan het ministerie van SZW wil uittrekken. De ingangsdatum van de nieuwe wet blijft staan op 1 januari 2021. Divosa adviseert gemeenten daarom om door te gaan met de voorbereidingen op de nieuwe wet.

De VNG benadrukt dat ze volledig achter het doel van de nieuwe inburgeringswet blijft staan. Alle nieuwkomers moeten snel en volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij, bij voorkeur via betaald werk. Om hen hiertoe in staat te stellen zijn echter wél toereikende middelen nodig.

Belangrijk dat nieuwe stelsel een succes wordt

Divosa vindt het belangrijk dat nieuwkomers een goede start maken, zodat ze snel volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Het nieuwe inburgeringsstelsel draagt hieraan bij. Gemeenten krijgen in deze nieuwe wet de regie en zijn uitstekend in staat die te pakken. Divosa vindt het belangrijk dat het nieuwe stelsel een succes wordt.

Randvoorwaarden in orde

Om dit succes te bereiken moet er wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Er moet voldoende budget zijn waarmee gemeenten hun taken kunnen uitvoeren. En ook de inhoudelijke knelpunten zijn nog niet opgelost. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat er meer geld nodig is dan de minister aan budget beschikbaar stelt. In gesprekken met de VNG heeft minister Koolmees laten weten dat er op korte termijn geen ruimte is om het verschil te overbruggen. Daarom heeft de VNG het rapport waarin de kosten zijn berekend nu openbaar gemaakt. Met de huidige tekorten kunnen gemeenten geen nieuwe taken op zich nemen zonder voldoende middelen.

Tegelijkertijd gaat de VNG over de inhoudelijke knelpunten wel verder in gesprek, in afwachting van een oplossing voor de financiering van het stelsel. Die financiering is randvoorwaardelijk voor de uiteindelijke gemeentelijke steun voor het nieuwe stelsel. Volgens Peter Heijkoop (wethouder in Dordrecht en voorzitter van de commissie Participatie, Schulden en Integratie van de VNG) in de podcast ‘Peter Heijkoop over inburgering‘ heeft minister Koolmees er vertrouwen in dat dit gaat lukken richting de voorjaarsnota.

Doorgaan met voorbereidingen

Ook Divosa blijft inhoudelijk meedenken bij het vormgeven van het nieuwe stelsel. Divosa gaat door met het project Inburgering, waarin we samen met regiocoördinatoren gemeenten ondersteunen en informeren bij de voorbereiding op de nieuwe wet, zodat er een zo soepel mogelijke overgang plaatsvindt naar een nieuw stelsel. Divosa adviseert gemeenten om door te gaan met de voorbereidingen op de nieuwe wet, die op 1 januari 2021 in werking treedt.

Toch op zoek naar extra middelen

Naar aanleiding van de berichtgeving van VNG stuurde minister Koolmees op 14 november een brief naar de Tweede Kamer waarin hij zegt dat hij op zoek gaat naar de extra middelen in zijn begroting.