Meer dan de helft van de jongeren heeft schuld in 2014

dinsdag 25 augustus 2015
Bron: Effectieve Schuldhulp

Meer dan de helft van jongeren tussen 18 en 27 jaar heeft het afgelopen jaar een schuld gehad. Bij 14,5% van deze groep gaat het om een risicovolle schuldsituatie of betalingsachterstand. Dit blijkt uit het recente onderzoek ‘Voor mijn gevoel had ik veel geld’, dat Panteia in opdracht van het ministerie van SZW uitvoerde.

Het onderzoek biedt goede beleidsinput voor gemeenten. Het geeft bijvoorbeeld inzicht in de houding en het gedrag van jongeren met schulden. Enkele resultaten:

  • Bijna een derde van de jongeren heeft een krediet, waarvan 28% een studielening bij DUO.
  • Bijna een kwart van de jongeren had het afgelopen jaar een achterstallige rekening. Betalingsachterstanden op de ziektekostenverzekering (10,5%) en de telefoonrekening (7,3%) komen het meeste voor. Een achterstand op afbetalen van studieschuld aan DUO (0,7%) of alimentatie (0,7%) komen het minst voor.
  • Achterstallige betalingen bedragen vaak minder dan 50 euro, maar 14,5% (meer dan 300.000 jongeren) had het afgelopen jaar een of meer risicovolle schulden of achterstanden.
  • Jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs volgen, hebben vaker schulden dan werkende jongeren. Dit geldt ook voor laagopgeleide jongeren (geen onderwijs, basisonderwijs, vmbo of praktijkonderwijs) en 25 tot en met 27-jarigen. Zij hebben vaker schulden dan jongeren tussen de 18 en 25 jaar en middelbaar en hoger opgeleiden.
  • Oorzaken van schulden zijn vaak impulsief bestedingsgedrag, onderschatting van studieschulden, ingrijpende levensgebeurtenissen in combinatie met een laag inkomen en gebrekkig financieel in- en overzicht.
  • Jongeren vinden het niet prettig schulden te hebben. Als ze hulp zoeken, doen ze dat vaak in hun informele netwerk. Ze richten zich zelden tot officiële instanties.

Het Rijk en gemeenten hebben een rol om ontstaan en escaleren van schulden bij jongeren te voorkomen. De onderzoekers doen daar aanbevelingen voor. In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma wat het Rijk doet. Ook geeft zij een aantal suggesties aan gemeenten.

Lees het volledige onderzoek en suggesties aan gemeenten voor hulpverlening op www.effectieveschuldhulp.nl