Om de werking van de leerbaarheidstoets voor inburgeraars te verbeteren, heeft het ministerie van SZW verschillende maatregelen ingezet. Een daarvan is het veranderen van de benodigde score. Om het voor begeleiders en inburgeraars makkelijker te maken, zijn ook enkele praktische zaken aangepast.

De leerbaarheidstoets is een belangrijk instrument om tijdens de brede intake de leerroute van de inburgeringsplichtige te bepalen. De toets geeft als uitkomst of het volgen van de B1-route (inclusief afschalen naar taalniveau A2) haalbaar is. In de praktijk bleken minder mensen deze uitkomst te halen dan verwacht. Daarom is een aantal verbeteracties doorgevoerd.

Verlagen cesuur

Een van de maatregelen is het verlagen van cesuur (de minimale score voor ‘haalbaar’). Deze is sinds 12 april 2023 met drie punten verlaagd, van 31 van de 40 vragen goed, naar 28 van de 40 vragen goed. Dat betekent dat verschillende kandidaten die voor 12 april de toets hebben gedaan ten onrechte de uitslag hebben gekregen dat de B1-route niet haalbaar was en mogelijk in de Z-route zijn geplaatst. SZW bekijkt samen met DUO en VNG wat de juridische mogelijkheden zijn om dit recht te zetten.

Verkeerde uitslag

Daarnaast zijn er kandidaten die wel een verkeerde uitslag hebben gekregen, maar nog niet in een leerroute zijn geplaatst. Dat kan de gemeente nog verhelpen. In de week van 11 mei 2023 komen er in het Portaal Inburgering signalen over deze mensen, zodat gemeenten kunnen zien om wie het gaat. Overigens kunnen gemeenten deze mensen nu ook al herkennen in het systeem: Zij hebben 28, 29 of 30 punten gehaald, hebben de uitslag ‘niet haalbaar’ gekregen en zijn nog niet ingedeeld in een leerroute.

Praktische zaken

Eerder kwam het voor dat de leerbaarheidstoets door de kandidaat werd afgesloten terwijl nog niet alle opgaven zijn gemaakt. Dat kan niet meer vanaf 11 mei. Alleen de toetsbegeleider kan een toets afsluiten als die niet helemaal voltooid is. Dit geeft de toetsbegeleider de mogelijkheid om bij de kandidaat na te gaan of het willen afsluiten een bewuste keuze is.

Ook wordt het makkelijker een nieuwe toets aan te vragen. Vanaf 12 mei 2023 kan een klantmanager rechtstreeks in het Portaal Inburgering een aanvraag doen voor een nieuwe toets. Die toets staat dan direct klaar. Daarnaast is in de oefenomgeving van de leerbaarheidstoets de instructievideo die voorafgaat aan de oefenvragen voortaan beschikbaar in 30 talen. Deze instructie is eigenlijk gericht op de toetsbegeleider. Gebleken is dat ook kandidaten die de instructie graag willen gebruiken bij hun voorbereiding, vandaar de vertalingen.

bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lees ook

Contactpersoon