Meer aandacht leidt tot toename aantal meldingen

Medewerkers sociale diensten zijn agressie beu

maandag 3 oktober 2011 — Persbericht

Medewerkers van sociale diensten komen steeds meer in het geweer tegen agressief en ongewenst gedrag van klanten. Maakte in 2007 personeel in slechts 57% van de gevallen melding van ongewenst gedrag, in 2011 was dat percentage opgelopen naar 74%. Deze stijging is er in hoge mate debet aan dat het aantal geregistreerde gevallen in dezelfde periode met 8% toenam. Dat blijkt uit het rapport ‘Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het rapport is de derde meting in het kader van het Programma Veilige Publieke Taak.

Steeds actiever

Uit het rapport blijkt ook dat sociale diensten de afgelopen jaren steeds actiever zijn in het voorkomen en bestrijden van agressie en ongewenst gedrag. In tweederde van de gevallen spreken diensten klanten aan op hun gedrag. In bijna de helft van de gemelde gevallen doet de werkgever aangifte en in één op de vijf meldingen wordt geprobeerd de schade op de klant te verhalen.

Eerder dit jaar heeft Divosa aangedrongen op een wetswijziging waardoor het voor sociale diensten mogelijk wordt de dienstverlening te staken indien klanten zich misdragen. Inmiddels heeft de Tweede Kamer dit initiatief overgenomen. Daarnaast is de sector actief op zoek naar manier om ongewenst gedrag te voorkomen. Zo hebben de sociale diensten van Zeist en Rotterdam, samen met het UWV, een methode ontwikkeld waardoor binnen één jaar het aantal incidenten daalde met 36%. Meerdere sociale diensten hebben aangegeven deze aanpak over te willen nemen.

Boodschappers van slecht nieuws

De sociale diensten vrezen een toename van het aantal incidenten de komende periode. De aanscherpingen van de Wet werk en bijstand (Wwb) die momenteel in de Tweede Kamer worden besproken, zal leiden tot een aanzienlijk aantal slechtnieuwsgesprekken waarin medewerkers van sociale diensten klanten moeten meedelen dat zij geen of minder geld zullen ontvangen.

Door de snelheid waarmee de aanscherpingen moeten worden ingevoerd en de impact die deze wijzigingen hebben op sociale diensten, is de kans op fouten in de uitvoering aanzienlijk. Een aantal klanten zal hierdoor ten onrechte horen dat zij minder krijgen en anderen dat zij een deel van hun bijstandsuitkering alsnog moeten terugbetalen. Beide situaties leiden tot onnodige risico’s voor medewerkers van sociale diensten.

Zie ook

NOS: Meer geweld bij sociale diensten