Dannenberg: 'Mensen ontvangen voor gelijk werk toch een ander loon'

Loondispensatie blijft uitgangspunt van kabinet

dinsdag 27 maart 2018 — Persbericht

Het kabinet houdt vast aan afschaffing van loonkostensubsidie, zo blijkt uit de hoofdlijnennotitie die staatssecretaris Van Ark vandaag aan de Eerste en Tweede Kamer stuurde. Mensen met een arbeidsbeperking komen hierdoor niet uit de bijstand. Zelfs als ze zich – binnen hun mogelijkheden – maximaal inzetten, blijven prikkels om meer of harder te werken voor hen van kracht. 

Gemeenten betwijfelen of invoering van loondispensatie nodig is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Loonkostensubsidie raakt steeds beter ingeburgerd bij werkgevers. Dat blijkt o.a. uit de forse toename van het aantal mensen dat met loonkostensubsidie aan de slag gaat. 

Ontwikkeling Loonkostensubsidie Participatiewet 2015-2017

Bijstandsregime

De kabinetsplannen gaan ervan uit dat mensen een deel van hun inkomen zelf verdienen en gemeenten het loon aanvullen tot een bedrag tussen de bijstandsnorm en het wettelijk minimumloon. Veel regels van de bijstand zoals de vermogens- en partnertoets blijven voor hen van kracht. Gemeenten vragen zich af of het redelijk is mensen die al maximaal aan het werk zijn te blijven prikkelen om meer of harder te werken. 

Teleurstellend

Divosa-voorzitter Erik Dannenberg vindt het teleurstellend dat het kabinet de bezwaren van gemeenten onvoldoende heeft laten meewegen. 'Het kabinet had dit moment kunnen aangrijpen om mensen met een arbeidsbeperking een gelijkwaardigere plek op de arbeidsmarkt te bieden.'

In het voorstel van het kabinet bepalen zowel de productiviteit als het aantal gewerkte uren de loonaanvulling. 'Hierdoor ontvangen mensen voor hetzelfde werk toch een ander loon', stelt Dannenberg vast. Ook blijft het verschil tussen mensen in de bijstand, sociale werkvoorziening, Wajong en andere regelingen groot. 'Dat is niet goed voor de motivatie van mensen en leidt tot scheve gezichten op de werkvloer. Veel werkgevers vinden dat ongewenst.'

Veel te ingewikkeld

Divosa heeft het kabinet gewezen op de complexiteit van de voorstellen. Ze leiden tot onnodig veel bureaucratie en werknemers moeten veel meer zelf regelen. Dannenberg voorziet dat het kabinet 'teveel vraagt van mensen met een arbeidsbeperking'. Hij acht de kans groot dat zij hierdoor in de problemen komen en uitvallen.

Zie ook

Van Ark: 'Mensen met arbeidsbeperking eenvoudiger aan werk helpen'