Paas: "Door schrappen Wwnv zijn we weer terug bij af"

Lente-akkoord haalt streep door hervorming sociale sector

vrijdag 25 mei 2012 — Persbericht

Divosa is teleurgesteld dat de Wet werken naar vermogen (Wwnv) definitief van de baan is. Minstens zo teleurstellend vindt Divosa-voorzitter René Paas het dat de middelen die nodig zijn om de sector te hervormen nu gebruikt worden om het financieringstekort terug te dringen. “Gemeenten hebben dat geld keihard nodig om de, in de toekomst noodzakelijke, besparingen te realiseren. Kabinet en Kamer halen met hun besluit een streep door het werk dat gemeenten al hebben verricht.” De komende tijd zal Divosa benutten om in overleg met Kamerleden het oorspronkelijk idee van één regeling voor mensen die niet of nauwelijks aan werk komen dichterbij te brengen.

Paas vindt het onbegrijpelijk dat de partijen de mogelijkheid om de kansen op de arbeidsmarkt voor uitkeringsgerechtigden te verbeteren hebben laten lopen. Hij vindt dat het besluit rond de Wwnv veel verder gaat dan controversieel verklaren “In feite zijn we weer terug bij af.” Omdat ook een alternatieve visie op hoe het dan wel moet ontbreekt, vreest Paas dat het nog zeker tot 2014 duurt voor er een nieuwe wet is. Liever had hij gezien dat de partijen het wetsvoorstel hadden verbeterd. “Als je zo ver bent gekomen, dan mag je het niet laten mislukken.”

Uit de startblokken

Het sneuvelen van de Wwnv betekent dat gemeenten nu voor de tweede keer al tijdens de invoering van een wet worden teruggefloten. Eerder al werd bekend dat de huishoudinkomenstoets weer wordt teruggedraaid. Hoewel Paas vindt dat een deel van het werk niet voor niets is geweest, waarschuwt hij dat gemeenten een volgende ‘wel twee keer zullen uitkijken voor ze opnieuw uit de startblokken komen’. 

Korte-termijn-politiek

De keuze om de bezuinigingen die niet gerealiseerd kunnen worden, te compenseren door de RUD-middelen, de herstructureringsfaciliteit en de mobiliteitsbonussen te schrappen, vindt Paas ‘korte-termijn-politiek die forse besparingen in de nabije toekomst om zeep helpt’. Volgens hem waren gemeenten, ter voorbereiding op de Wwnv al druk bezig om de boel fors op te schudden. “Door nu de benodigde middelen te gebruiken voor de staatskas, breek je die noodzakelijke hervormingen in de knop.”