Koolmees stemt in met onderzoek financiële gevolgen inburgeringswet

donderdag 27 juni 2019

De VNG heeft overeenstemming bereikt met SZW over het onafhankelijke onderzoek naar de financiële gevolgen van het nieuwe inburgeringsstelsel. Met de minister is afgesproken dat er een gezamenlijk verzoek komt aan het CPB om de financiële gevolgen in kaart te brengen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek volgt nader overleg over de betaalbaarheid van het stelsel.

VNG, Divosa, G4 en G40 maken zich niet alleen zorgen over de betaalbaarheid van het nieuwe inburgeringsstelsel. Ook zien zij knelpunten in de uitvoerbaarheid van enkele inhoudelijke bepalingen. Dat schrijft de VNG namens de organisaties in een brief aan de Tweede Kamer voorafgaand aan het algemeen overleg Veranderopgave inburgering.

In de brief beschrijven de organisaties knelpunten die zij zien bij:

  • de splitsing van de handhaving tussen gemeenten en Rijk;
  • het bepalen van het moment van de leerbaarheidstoets;
  • de wettelijke verankering van het programma voorinburgering door het COA;
  • de systematiek van prestatiebekostiging;
  • het financieel ontzorgen van statushouders;
  • het onderscheid tussen de groep inburgeringsplichtige statushouders en de groep gezinsmigranten;
  • de inkoop van de Taalschakelvoorziening door gemeenten.

Internetconsultatie

Begin deze week is de Wet inburgering in consultatie gegaan. Gemeenten kunnen tot en met 7 augustus hun reactie geven. Ook Divosa bereidt, namens haar leden, een officiële reactie voor.

Download

Zie ook