Koolmees: ‘Maatwerk en snelheid centraal in nieuw inburgeringsstelsel’

dinsdag 25 juni 2019

In het nieuwe inburgeringsstelsel zorgen gemeenten ervoor dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. Daarbij zullen maatwerk en snelheid centraal staan. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Zijn conceptwetsvoorstel gaat gelijktijdig in consultatie.

Het kabinet streeft ernaar om het wetsvoorstel na de zomer naar de Raad van State te sturen en daarna naar de Tweede Kamer. De wet moet 1 januari 2021 ingaan.

Het wetsvoorstel op hoofdpunten

 • Meteen beginnen
  Gemeenten kunnen straks al op het asielzoekerscentrum beginnen met het inburgeringstraject.
 • Financiële ondersteuning
  Gemeenten betalen de eerste zes maanden de huur, zorgverzekering en rekeningen voor gas, water en licht vanuit de bijstand. Hier staat tegenover dat inburgeraars die zich onvoldoende inzetten, vaker en sneller te maken krijgen met sancties, zoals een boete.
 • Persoonlijk inburgeringsaanbod
  Gemeenten worden wettelijk verplicht een persoonlijk inburgeringsaanbod vast te leggen in een Plan Inburgering en Participatie (PIP). Het blijft de verantwoordelijkheid van nieuwkomers om binnen de termijn van drie jaar te voldoen aan de inburgeringsplicht.
 • Taal en werk combineren
  Inburgeraars gaan taallessen combineren met (vrijwilligers)werk of stage en besteden daarnaast meer tijd aan het actief kennismaken met de lokale arbeidsmarkt en Nederlandse kernwaarden. Gezinsmigranten zullen actiever begeleid worden door gemeenten.

Financiën

Gemeenten krijgen voor de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel geoormerkt geld van het Rijk. Minister Koolmees hoopt snel met de VNG om de tafel te zitten om verder te praten over de financiën van het nieuwe inburgeringsstelsel.

Zie ook

Maatwerk en snelheid centraal in nieuw inburgeringsstelsel (SZW, juni 2019)
Daar kun je ook de brief van minister Koolmees downloaden.