Klijnsma wijzigt Wetsvoorstel harmonisering instrumenten Participatiewet

donderdag 18 juni 2015
Bron: Rijksoverheid

Werkgevers die in 2015 op grond van de Participatiewet in aanmerking komen voor een gemeentelijke no-riskpolis worden ook na 1 januari 2016 gevrijwaard van hogere WGA-lasten voor die werknemers. Dat wil staatssecretaris Klijnsma, zo blijkt uit de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging inzake het Wetsvoorstel harmonisering instrumenten Participatiewet.

Met de harmonisatie van de instrumenten worden werkgevers vanaf 1 januari 2016 op een eenduidige en eenvoudige wijze gefaciliteerd om te kunnen voldoen aan de banenafspraak. De Kamer nam het wetsvoorstel harmonisatie instrumenten in behandeling. In de nota naar aanleiding van het verslag beantwoordt staatsecretaris Klijnsma, vaak onder verwijzing naar wensen van de Werkkamer en bestuurlijke afspraken van najaar 2014, vragen van de Kamerfracties.

Download de aanbiedingsbrief, het verslag en de nota van wijzigingen op www.rijksoverheid.nl