Kennisdocument Beschut werk geactualiseerd

donderdag 8 maart 2018
Bron: www.samenvoordeklant.nl

Het Kennisdocument Beschut werk geeft antwoord op veel gestelde vragen over het instrument beschut werk uit de Participatiewet. Het document wordt regelmatig geactualiseerd naar aanleiding van wijzigingen in wet- en regelgeving, uitvoering en beleid. 

Dit document is in eerste instantie opgesteld voor beleidsmakers en uitvoerders van gemeenten die direct met de vormgeving en inzet van beschut werk te maken hebben. Ook is de informatie interessant voor bestuurders van gemeenten, medewerkers van UWV, sociale partners, cliëntenraden, Sw-bedrijven en werkgevers.

Inhoud

In het kennisdocument komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is beschut werk? 
 • Voor wie is beschut werk bedoeld?
 • Wat is het verschil met dagbesteding?
 • Kan een persoon zelf een advies beschut werk bij UWV aanvragen?
 • Hoe vindt de beoordeling door UWV plaats?
 • Kan de gemeente zelf bepalen in welke volgorde mensen op een beschut werkplek worden geplaatst?
 • Kan beschut werk ook worden ingezet voor personen met een uitkering van UWV? 
 • Wat is er geregeld voor personen met een Wsw-indicatie?
 • Hoeveel beschut werkplekken moet de gemeente aanbieden?
 • Wie is er verantwoordelijk als er een mogelijke ‘wachtlijst’ ontstaat?
 • Welke financiële middelen zijn er voor beschut werk beschikbaar?
 • Wat houdt de bonus beschut werk in?
 • Wat legt de gemeente vast in een verordening?
 • Waar kan een beschut werkplek worden gerealiseerd?
 • Wat is de rechtspositie van een persoon die beschut werkt en welke arbeidsvoorwaarden horen daar bij? 
 • Is bezwaar en beroep mogelijk?
 • Kan de No riskpolis worden ingezet voor de doelgroep beschut werk?
 • Wat is de relatie met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Download

Beschut werk in de Participatiewet (Ministerie van SZW en Programmaraad, maart 2018 | pdf, 678 kB)