Kamerleden willen ‘noodstop’ als mensen boete niet kunnen betalen

donderdag 7 maart 2019

Mensen die een verkeersboete echt niet kunnen betalen, mogen niet extra worden gestraft met forse verhogingen, vinden Kamerleden Rens Raemakers (D66) en René Peters (CDA). Zij pleiten in een motie voor een ‘noodstop-procedure’ waarbij gelijktijdig schuldhulpverlening wordt opgestart. Volgende week stemt de Kamer over de motie.

Volgens de Kamerleden heeft 83% van de mensen die na de tweede verhoging de boete nog steeds niet betalen financiële problemen. Raemakers en Peters vinden dat je deze mensen beter actief kunt schuldhulp kunt aanbieden dan hen nog hogere kosten in rekening te brengen.

300 procent

De Nationale Ombudsman wees er al eerder op dat aanmaningskosten nergens zo hoog zijn als voor Wahv-boetes (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften). De kosten kunnen oplopen tot 300% van het oorspronkelijke boetebedrag. 

Enorme inspanning

Als de motie wordt aangenomen gaan Divosa, VNG, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en het kabinet bekijken op welke manier gemeenten deze schuldensignalen het beste kunnen verwerken. Gemeenten zien de voordelen van deze werkwijze. Tegelijkertijd voorzien gemeenten dat het een enorme inspanning vergt om alle signalen adequaat op te volgen. 

Download

24515-469 Motie van de leden Raemakers en Peters | Noodstop-procedure CJIB-boetes (pdf, 71 kB)