Kabinet wil breed moratorium op 1 april invoeren

woensdag 8 maart 2017
Bron: www.rijksoverheid.nl

Na een positief advies van de Raad van State wil het kabinet op 1 april het breed wettelijk moratorium bij schulden invoeren. Het moratorium biedt schuldhulpverleners betere kansen om met deurwaarders, incassobureaus of schuldeisers regelingen te treffen wanneer dat niet op een gewone manier lukt.

Half jaar adempauze

Lukt het niet om in een stabiele financiële situatie te komen met ondersteuning van een schuldhulpverlener, dan is er binnenkort extra hulp om toch uit de problemen te komen. Er komt een mogelijkheid om maximaal een half jaar adempauze te krijgen. In die tijd mogen schuldeisers niet aankloppen om geld op te eisen of spullen in beslag te nemen. De beoogde inwerkingtreding is 1 april aanstaande.

Ook de Raad van State heeft ingestemd met het besluit van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Blok (Veiligheid en Justitie) voor het instellen van een breed wettelijk moratorium. Het voorstel is tot stand gekomen na intensief overleg met belangenbehartigers van schuldhulpverleners, gerechtsdeurwaarders en gemeenten.

Stabiele situatie

Het zogenoemde moratorium kan helpen als het schuldhulpverleners niet op een gewone manier lukt om regelingen te treffen met deurwaarders, incassobureaus of schuldeisers. Het stil zetten van de stroom invorderingsmaatregelen kan een schuldenaar met hulp van schuldhulpverlening de kans geven om alle zaken op een rij te zetten en tot een stabiele situatie te komen. Van daaruit kunnen dan betalingsafspraken worden gemaakt.

Volgens Klijnsma is de mogelijkheid om een adempauze in te lassen voor mensen met schulden een belangrijke stap. Zeker in combinatie met het vereenvoudigen van de beslagvrije voet, waardoor het bestaansminimum voor schuldenaren is verzekerd. “Dat zijn belangrijke hulpmiddelen waardoor mensen die grote schulden hebben weer vooruit kunnen kijken en kunnen bouwen aan hun toekomst.”

Stap in goede richting

Divosa vindt de invoering van het breed moratorium een stap in de goede richting. Toch is er meer nodig om te voorkomen dat mensen onnodig lang in de schulden blijven zitten.

Behalve het moratorium pleitten Divosa, NVVK, VNG en Sociaal Werk Nederland vorig jaar in een pamflet voor een aantal aanpassingen.

  • Beperking van de preferente positie en de bijzondere incassobevoegdheden van rijk en andere publieke instellingen.
  • Wegnemen van wettelijke belemmeringen voor het saneren van vorderingen zoals CJIB-boetes en fraudevorderingen bij uitkeringen.
  • Afschaffing van bronheffing.
  • Mogelijkheid om mensen met schulden een aanvullende ziektekostenverzekering te kunnen aanbieden tijdens minnelijk traject schuldhulpverlening.

Divosa vindt bovendien dat er meer gedaan moet worden om problematische schulden te voorkomen, zoals:

  • Vereenvoudiging van inkomensvoorzieningen en toeslagen zodat de kans dat kwetsbare groepen inkomen mislopen en schulden opbouwen kleiner wordt.
  • Brede toegang tot het beslagregister voor de reguliere incasso en de schuldhulpverleners.
  • Preventie o.a. met onderwijsprogramma’s.

Zie ook