Dannenberg: 'Bestaanszekerheid is de basis voor een vitale samenleving'

Kabinet wil bestaanszekerheid terecht versterken

dinsdag 18 september 2018 — Persbericht

Divosa vindt het een goede keuze van het kabinet om de komende tijd te meer investeren in de bestaanszekerheid van mensen. 'Werk, onderwijs, betaalbare huisvesting en voldoende inkomen om rond te komen zijn voor veel mensen niet vanzelfsprekend', aldus voorzitter Dannenberg. 'Bestaanszekerheid is de basis voor een vitale samenleving waarin iedereen zich kan ontplooien en kan meedoen.'

Een dergelijke ambitie vraagt om gerichte inspanningen. Dat het één op de zes huishoudens niet lukt om rond te komen, vindt Divosa een veeg teken. Dannenberg roept het kabinet daarom op om zich meer dan tot nu toe in te spannen om schulden te voorkomen. 'Te veel mensen verdwalen in complexe inkomensregelingen. Anderen zakken steeds verder weg in de misère omdat het Rijk zich nog te vaak opstelt als harde schuldeiser. Daar zou ik als kabinet van wakker liggen.'

Uitgebreide reactie volgt
Procesmanagers van Divosa analyseren de begrotingen van relevante ministeries. In de loop van deze week zal Divosa in een uitgebreidere reactie leden informeren over de kabinetsplannen.