IPS nu ook voor mensen met milde psychische klachten

dinsdag 30 april 2019

Vanaf 1 mei 2019 komen ook mensen met common mental disorders (CMD) in aanmerking voor subsidie voor Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Deze re-integratiemethode is bewezen effectief om mensen met ernstige psychische aandoeningen naar werk te begeleiden.

Met de subsidie wil het rijk onderzoeken of IPS-trajecten ook voor mensen met milde psychische klachten effectief is. Een IPS-traject duurt twee jaar met de mogelijkheid van verlenging met één jaar. Kennisinstituut Phrenos voert het onderzoek naar de effectiviteit uit.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor mensen met milde psychische klachten die:

  • een uitkering hebben op grond van de Participatiewet dan wel in het kader van die wet als niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende geregistreerd staan;
  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV ontvangen.

Deelname en kosten

De regeling is beschikbaar voor 75 klanten van gemeenten, met een maximum van 5 cliënten per gemeente. De subsidie blijft beschikbaar totdat het maximum aantal is bereikt.

Voor mensen die via de gemeente worden aangemeld, betaalt het rijk € 4.000 (inclusief btw). De gemeente betaalt uit de eigen middelen ook € 4.000 (inclusief btw). In totaal is er dan € 8.000 beschikbaar per klant. De subsidieregeling bekostigt de re-integratie en jobcoaching. De behandeling van de klant wordt betaald via de Zorgverzekeringswet.

De aanvraagperiode loopt tot en met 29 november 2019.

Meer informatie

Vragen

Met vragen over de subsidieregeling kun je terecht bij:

Met vragen over IPS kun je terecht bij Cris Bergmans, IPS- stafmedewerker kenniscentrum Phrenos, 030 293 16 26 en cbergmans@kcphrenos.nl.

Met vragen over het onderzoek dat in de regeling is begrepen, kun je contact opnemen met Chrisje Couwenbergh, stafmedewerker onderzoek en beleid kenniscentrum Phrenos, 030 293 16 26, ccouwenbergh@kcphrenos.nl.