Inwoners Ede gelukkigste Nederlanders

donderdag 18 mei 2017

In Ede, een middelgrote plaats in Gelderland, wonen de gelukkigste Nederlanders. Rotterdammers zijn het ongelukkigst. Dat staat in de Atlas voor gemeenten die vandaag verschijnt.

Geluksindex gemeenten top tien
Top tien aantal gelukkige mensen als percentage van de bevolking (Bron: www.atlasvoorgemeenten.nl)

Inwoners van steden zijn over het algemeen minder gelukkig dan die van dorpen. Gemiddeld is 87 procent van de Nederlandse bevolking gelukkig; in niet-stedelijke gemeenten is dat 89 procent, in steden 85 procent. Rotterdam is hekkensluiter: 82 procent van de inwoners is gelukkig. 

Wat maakt gelukkig?

Gelukkige gemeenten zijn over het algemeen gemeenten met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat waar veel gezonde en werkende mensen wonen. Ongelukkige gemeenten zijn over het algemeen gemeenten met relatief veel inwoners die arbeidsongeschikt of werkloos zijn en/of een migratieachtergrond hebben.

Atlas voor gemeenten

In de Atlas voor gemeenten worden jaarlijks de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. Ook bevat de Atlas veel ranglijsten waarmee de relatieve positie van een gemeente kan worden bepaald. De Atlas voor gemeenten 2017 heeft als thema Geluk.

Zie ook