Hoe vinden én houden mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking werk?

donderdag 6 juni 2019
Bron: www.movisie.nl

Persoonlijke aandacht, maatwerk, intensieve steun op de werkplek, draagvlak binnen de organisatie en steun vanuit het sociale netwerk zijn algemene, dominante concepten. Dat zorgt ervoor dat mensen met een psychische kwetsbaarheid of een verstandelijke beperking goed kunnen functioneren in hun werk. Dat blijkt uit een literatuuronderzoek van Movisie. De onderzochte groepen vormen samen de grootste doelgroep die bediend wordt vanuit de Participatiewet.

Wat werkt bij arbeidsactivering van mensen met een psychische kwetsbaarheid, blijkt in de praktijk ook vaak te werken voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat was één van de opvallendste conclusies die Movisie trok in het literatuuronderzoek ‘Wat werkt bij arbeidsactivering van personen met psychische problematiek of een verstandelijke beperking?’ Ook bleek dat lange voorbereidingen of trainingen vooraf niet nodig zijn, maar gelijktijdig inzetten op zorg en werk veel beter werkt. 

Maatwerk

Ook blijkt maatwerk nog steeds een heilzaam devies. Daarbij helpt het dat mensen intensieve begeleiding krijgen en veel contact houden met jobcoaches op de werkplek. Daarbij is een samenhangend aanbod van arbeidsbegeleiding en psychiatrische zorg nodig, net als specifieke trainingen op het gebied van arbeids- of sociale vaardigheden, en eventuele therapie ná plaatsing in het werktraject. Werk en zorg tegelijk dus. Verder is het belangrijk dat er aandacht is voor stressmanagement bij de deelnemers en steun vanuit directe collega’s. Alle aanbevelingen gelden zowel voor de doelgroep van mensen met een psychische kwetsbaarheid als voor de groep met een verstandelijke beperking. Voor deze laatste groep is steun vanuit ouders en het persoonlijke netwerk daarnaast erg belangrijk. 

Werkgeversperspectief

Hoewel het onderzoek veel werkzame elementen biedt, is het werkgeversperspectief nog onderbelicht. Om hier meer over te weten te komen en werkgevers hierin te ondersteunen is Divosa samen met tien landelijke partijen actief in het landelijke samenwerkingsverband Samen werken aan wat werkt (zie ook kader). 

Meer informatie

Literatuuronderzoek ‘Wat werkt bij mensen met psychische problemen en een verstandelijke beperking’. (Movisie)

Samen werken aan wat werkt 
Divosa werkt met tien landelijke partners aan het Convenant Samen werken aan wat werkt. In het convenant staan afspraken die er voor moeten zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker aan werk komen en dat werk ook houden.