Hoe bevordert jouw gemeente de psychische gezondheid van inwoners?

donderdag 13 december 2018

Mensen met een uitkering hebben vaker dan gemiddeld psychische klachten. Dat belemmert mensen om werk te vinden of op een andere manier mee te doen aan de samenleving. Veel gemeenten proberen daarom actief de psychische gezondheid van inwoners te verbeteren. Ben je trots op de manier waarop jouw gemeente dat aanpakt? Deel dan je kennis en ervaring.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) inventariseert het Trimbos Instituut wat gemeenten en andere organisaties op dit moment al doen om de psychische gezondheid van inwoners te verbeteren. Door de initiatieven en inzichten te delen, kunnen professionals van elkaar leren en elkaar inspireren. Daarnaast helpt de inventarisatie bij het vormgeven van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie.

Korte vragenlijst

Wil je je initiatief en inzichten delen met collega’s, ga dan naar de website van het Trimbos Instituut. Daar vind je een korte vragenlijst. Ook beschrijft Trimbos duidelijk welke initiatieven zij graag willen opnemen in hun verkenning.

Vervolgonderzoek

Naast deze landelijke uitvraag van regionale en lokale activiteiten rond depressiepreventie in de publieke gezondheid en het sociaal domein, voert het Trimbos Instituut nog een aantal onderdelen voor deze verkenning uit. Zoals casestudies bij een aantal gemeenten via regionale bijeenkomsten en verdiepende interviews bij vernieuwende en inspirerende activiteiten.

Medio 2019 zal Trimbos de resultaten publiceren.