Handreiking Divosa ondersteunt gemeenten bij aanpak kinderarmoede

dinsdag 19 december 2017

1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn 378 duizend kinderen. Deze kinderen kampen met stress, hebben te maken met sociale uitsluiting, presteren vaak slechter op school en vertonen vaker probleemgedrag. Gemeenten kunnen daar samen met maatschappelijke partners iets aan doen. Om hen daarbij te ondersteunen, ontwikkelde Divosa de handreiking Aanpak kinderarmoede.

 hoe laten we kinderen weer meedoen?

Veel gemeenten zijn het beleid rondom de aanpak van kinderarmoede aan het doorontwikkelen. De 100 miljoen die hiervoor structureel beschikbaar is, stelt hen daar ook toe in staat. Steeds meer gemeenten bieden inmiddels een toegankelijk en herkenbaar Kindpakket. Ook investeren gemeenten in een groter maatschappelijk bewustzijn van kinderarmoede, want armoede pak je niet aan vanuit het armoedebeleid alleen.

Om gemeenten hierbij te ondersteunen ontwikkelde Divosa de handreiking Aanpak kinderarmoede. In de handreiking is actuele kennis over kinderarmoede gebundeld en vind je oplossingsrichtingen bij de aanpak van kinderarmoede, tips en inspiratie. De oplossingsrichtingen zijn gevoed vanuit de praktijk tijdens inspiratiesessies en workshops die het afgelopen jaar zijn gehouden in het land.

Handreiking Aanpak kinderarmoede (Divosa, december 2017)