Gemeenten willen meer grip op beschermingsbewind

dinsdag 22 september 2015

Gemeenten willen meer mogelijkheden om te sturen op de toenemende vraag naar beschermingsbewind. In een brief van Divosa en VNG aan Kamer en kabinet uiten zij hun zorgen over het groeiend aantal mensen dat beroep doet op de regeling en de kosten die hiermee gepaard gaan. Om te voorkomen dat andere vormen van armoede- en schuldenbeleid verder in de verdrukking komen, vragen Divosa en VNG het kabinet ook om meer budget. Donderdag 24 september spreekt de Kamer met staatssecretaris Klijnsma over het onderwerp.

Divosa en VNG constateren dat het aantal mensen dat onder beschermingsbewind staat de laatste jaren fors toeneemt. Daarmee lopen zij vooruit op resultaten uit onderzoek dat het ministerie uitvoert naar beschermingsbewind. Gemeenten hebben nauwelijks invloed op de in- en uitstroom in de regeling. De verwachting is bovendien dat de vraag naar beschermingsbewind de komende jaren alleen maar verder toeneemt.

Minder armoede- en schuldenbeleid

Gevolg is dat gemeenten steeds meer geld kwijt zijn aan beschermingsbewind. Andere vormen van armoedebeleid en schulphulp en -preventie komen hierdoor in het gedrang. Dat effect wordt versterkt doordat bijzondere bijstand steeds vaker moet worden aangewend voor onvoorziene inkomenseffecten. Door invoering van o.a. de kostendelersnorm, kindregelingen en kosten voor rechtsbijstand kloppen burgers vaker voor individuele inkomensondersteuning aan bij hun gemeente.

Download