Gemeenten: 'Richt aandacht meer op voorkomen van schulden'

dinsdag 30 april 2019

VNG, Divosa en NVVK zijn voorstander van adequate gegevensuitwisseling die helpt om financiële problemen vroegtijdig te signaleren, om het ontstaan van problematische schulden te voorkomen en schuldzorgen effectiever op te lossen. Voorkomen is namelijk beter dan genezen, schrijven gemeenten in een brief aan staatssecretaris Van Ark in reactie op de voorgestelde aanpassingen van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Als gemeenten eerder in contact komen met mensen die kampen met structurele betalingsachterstanden, kan een deel van deze problemen mogelijk worden voorkomen.

Aanpak structurele oorzaken

Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat problematische schulden pas écht worden voorkomen wanneer de structurele oorzaken worden aangepakt. Denk aan: de vereenvoudiging van het toeslagenstelsel, concretisering van een socialere rijksincasso, het bieden van bestaanszekerheid aan inwoners.

Bestuurlijke reactie VNG

In de bestuurlijke reactie geven wij zeven succesfactoren voor de (financiële) uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de wijziging van de Wgs. Daarin geven wij uitgebreid ons advies. We zijn enthousiast over het wetsvoorstel, maar hebben de nodige aandachtspunten voor de verdere uitwerking.

Zie ook