Gemeenten dringen aan op meer grip beschermingsbewind

dinsdag 17 november 2015

Er ontstaat een groeiende groep mensen die onder beschermingsbewind staan en niet snel zullen uitstromen. Dit leidt tot hoge kosten vanuit de bijzondere bijstand en daarmee ontstaat forse druk op het lokale armoede- en schuldenbudget. Gemeenten staan voor een dilemma: er is onvoldoende geld om deze problematiek het hoofd te kunnen bieden. Divosa en VNG vinden dat de grens is bereikt.

Op 6 november 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma het verdiepende onderzoek onderbewindgestelden naar de Tweede Kamer gestuurd. Vooruitlopend op dit onderzoek hebben Divosa en VNG op 17 september 2015 hun zorgen geuit en het kabinet gevraagd om gemeenten meer sturing te geven op de in-, door- en uitstroom van beschermingsbewind en meer financiële armslag te geven om de veel hogere kosten vanuit de bijzondere bijstand op te kunnen vangen. Zij vinden het onwenselijk als de andere uitgaven in het armoede- en schuldenbeleid onder druk komen te staan.

Gezamenlijke brief aan kabinet

Van gemeenten wordt verwacht dat ze bezuinigingen en maatschappelijke ontwikkelingen in het brede sociaal domein steeds vaker opvangen met de bijzondere bijstand. Gemeenten willen graag helpen, maar hebben daarbij wel de hulp nodig van het kabinet. Divosa en VNG constateren dat deze situatie niet meer houdbaar is voor gemeenten. In hun gezamenlijke brief aan het kabinet lichten de verenigingen hun standpunt toe en doen zes aanbevelingen.

Lees verder