Gemeentelijke vangnetregeling zelfstandigen onbekend bij zzp’ers

vrijdag 4 mei 2018
Bron: www.zzp-nederland.nl

Uit een recente achterbanraadpleging van ZZP Nederland is gebleken, dat 80 % van de zzp’ers totaal onbekend is met het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz), dat door de gemeente wordt uitgevoerd. Slechts 10 % van de zzp’ers weet wat de voorwaarden zijn van deze regeling en voor wie hij is bedoeld. Stichting ZZP Nederland heeft hierover herhaald aan de bel getrokken. Ook voormalig staatssecretaris Jetta Kleinsma heeft al in 2014 aangedrongen op meer effectieve communicatie over deze voorziening door gemeenten. Blijkbaar is er sindsdien nog niet veel veranderd.

Lees verder op: www.zzp-nederland.nl