Geen onderscheid meer tussen markt en overheid in banenafspraak

donderdag 11 oktober 2018

De Tweede Kamer nam deze week een motie aan om niet langer onderscheid te maken tussen markt en overheid in de banenafspraak. De motie was ingediend door de vier coalitiepartijen, onder meer om het meetellen van banen via inkoop mogelijk te maken. Staatssecretaris Van Ark (SZW) steunde de motie.

Vorige week verzocht GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema nog om uitstel van de stemming over de motie. Hij wilde dat de staatsecretaris eerst meer inzicht gaf in de gevolgen van deze motie voor mensen met een arbeidsbeperking en hun kansen op banen bij de overheid. Van Ark gaf gehoor aan deze oproep in een brief aan de Tweede Kamer.

Eenvoudiger systeem

In de brief schrijft de staatssecretaris dat zij naar een eenvoudiger systeem wil waarin werkgevers meer mogelijkheden krijgen om extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking en waarin tegelijkertijd hun administratieve lasten worden verminderd. Ook wil zij het mogelijk maken dat banen via inkoop van diensten meetellen bij de inkopende werkgever en dat de inleenadministratie overbodig wordt. Het afschaffen van het onderscheid tussen overheid en markt past binnen dit streven, aldus Van Ark.

Download

Meer focus op banen

Divosa ondersteunt het streven van de staatssecretaris naar een eenvoudiger systeem. Het opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid past hierin. Divosa gelooft dat er hierdoor meer focus komt op het realiseren van banen in plaats van waar de banen meetellen.

Tegelijkertijd maakt Divosa graag een kleine kanttekening: het gaat hier om het vereenvoudigen van één van de vele regelingen uit de sociale zekerheid. Divosa streeft naar een sterk vereenvoudigde regeling voor de basis van de arbeidsmarkt.