Game voor gemeenten die (willen) professionaliseren in sociaal domein

maandag 1 mei 2017

Gemeenten staan voor een grote transformatie-opgave in het sociaal domein: de focus ligt niet meer op het uitvoeren van wetten, maar verschuift naar het bieden van deskundige hulp op maat. Dit stelt eisen aan de professionalisering van gemeenten en vraagt daarmee een andere manier van leidinggeven. Divosa ontwikkelt een game om gemeenten te ondersteunen in deze verandering.

Met de game die draait om veranderkundig leiderschap in het sociaal domein, doorlopen gemeenten spelenderwijs hun veranderingsopgave. Met je (management)team bespreek je weerstand, leiderschapsstijlen en effectieve interventies. Je wordt uitgedaagd onderliggende vraagstukken te verdiepen. Ook helpt de game om je veranderopgave te spiegelen aan theorieën over veranderkunde.

Changesetter game Divosa

De game is gebaseerd op de succesvolle Changesetter game. Die wordt omgebouwd tot een game die specifiek gericht is op leidinggeven aan verandering in het sociaal domein. Divosa werkt hiervoor samen met Simulation Experience en de gemeenten Arnhem, Rotterdam en de gemeenschappelijke regeling Laborijn (Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek). De ontwikkeling van de game wordt gesubsidieerd door A&O Fonds Gemeenten. In het najaar van 2017 wordt de game gelanceerd.

Context

Bij het bieden van maatwerk aan kwetsbare burgers wordt de rol van uitvoerende professionals steeds belangrijker. Dit vraagt een andere inrichting van de gemeentelijke organisatie en een nieuwe manier van leidinggeven. Leden van Divosa, gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein, hebben daar zelf de regie over. Divosa helpt hen in dit proces van leren en bijsturen.

Meespelen?

Heb je belangstelling en/of zou je de game in de testfase willen spelen? Neem dan contact op met Marcel van Druenen.

Lees verder

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Divosa vindt het belangrijk dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Divosa stimuleert dit met het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma