‘Frequent Intensieve Aanpak stimuleert zelfredzaamheid’

dinsdag 14 mei 2019

Om werkzoekenden te activeren en hun zelfregie te stimuleren is Werkplein Hart van West-Brabant in 2017 gestart met de Frequente Intensieve Aanpak (FIA). Vijf klantmanagers van de doelgroep bemiddelbaar met ondersteuning bieden intensieve ondersteuning en spreken hun cliënten regelmatig. Ter ondersteuning van deze gesprekken maakt het Werkplein gebruik van Mijn Werkblad van Divosa. We spraken Marie-Christine Cornel, coördinerend klantmanager, over haar ervaringen met de FIA en het gebruik van Mijn Werkblad.

‘Door de combinatie van individuele coaching, training en werkgeversbenadering ervaren kandidaten dat zij eigenaar zijn van hun eigen traject’, aldus Cornel. ‘Ze worden geactiveerd om zelf aan te geven welke leerdoelen zij willen behalen. De trainingen die we aanbieden zijn gericht op Empowerment, Motiveren en Presenteren.’

Klantmanagers bekijken samen met cliënten wat nodig is. ‘Kandidaten gaan op rondleiding bij werkgevers, zodat ze een beeld krijgen van wat een bepaalde functie inhoudt. In gesprekken met de werkgeversadviseurs krijgt de kandidaat feedback. Bijvoorbeeld op de manier waarop hij tegen werk aankijkt. Het gaat om houding en gedrag. De aanpak stimuleert kandidaten om zelfredzaam te zijn. En om zelf stappen te ondernemen om hun wensen te realiseren.’

Door steeds kleine stappen te zetten, zijn kandidaten beter in staat om het traject vol te houden en tot een doel te komen.

Waar nodig biedt de klantmanager daarbij concrete en actieve ondersteuning. Marie-Christine merkt dat kandidaten hierdoor meer regie krijgen over hun leven. ‘Je ziet dat ze gaan inzien hoe je zelf kunt zorgen voor een gewenst resultaat. Door steeds kleine stappen te zetten, zijn kandidaten beter in staat om het traject vol te houden en tot een doel te komen. Uiteindelijk resulteert dit in een fulltime of parttime baan.’

Mijn Werkblad

Bij de individuele coaching gebruikten klantmanagers eerst een handboek. Dat bleek in de praktijk niet aan te sluiten bij de behoefte van de kandidaat. ‘In tweede instantie zijn we toen Mijn Werkblad van Divosa naast het handboek gaan gebruiken. Later hebben we de kandidaten zelf laten kiezen wat voor hen het beste werkte.’

De cliënten waren er eensgezind over dat Mijn Werkblad voor hen het beste werkt om inzicht te krijgen in de stappen die ze willen zetten richting werk of participatie. Marie-Christine: ‘Het werkblad helpt mee om het voor kandidaten visueel te maken. Zoals een van onze kandidaten het beschrijft: 'Het werkblad ligt op tafel en ik kan steeds nog eens kijken en aanvullingen doen.'

Moeite met prioriteit en focus

Het Werkplein zet Mijn Werkblad voornamelijk in bij mensen die het moeilijk vinden prioriteiten te stellen en moeite hebben met het focussen op wat de volgende stap kan zijn. ‘Door kandidaten het zelf te laten invullen worden de doelen en stappen letterlijk visueel gemaakt, waardoor het een eigen blad wordt van de kandidaat.’

Er is er geen goed of fout. Ook als het een kandidaat niet lukt.

De klantmanager bespreekt Mijn Werkblad met de kandidaat. Afhankelijk van de kandidaat kan het blad zelf ingevuld worden, thuis of tijdens een training. Als het niet lukt, kan de klantmanager helpen. Maar de kandidaat vult het altijd zelf in. ‘Daarbij is er geen goed of fout. Ook als het een kandidaat niet lukt. Dit geeft meer inzicht in waar de kandidaat staat en waar de klantmanager rekening mee moet houden.’

Fijn instrument

Of het een fijn instrument is? ‘Het werkblad is een zeker een fijn instrument. Het is een mooie leidraad voor gesprekken. We raden andere gemeenten zeker aan het te gebruiken. Het vraagt wel tijdsinvestering van de klantmanager. Als je het gebruikt, dan is het belangrijk dat je er regelmatig op terugpakt.’

Meer informatie

  • Marie-Christine vertelt je graag meer over de Frequente Intensieve Aanpak of brengt je in contact met een klantmanager die het hulpmiddel Mijn Werkblad gebruikt bij de gesprekken met kandidaten. Ze is te bereiken via marie-christine.cornel@werkpleinhartvanwest-brabant.nl.
  • Mijn Werkblad is te bestellen bij Divosa. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Lees meer