Erik Dannenberg nieuwe voorzitter Divosa

vrijdag 4 november 2016

Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering vrijdagmiddag 4 november stemden Divosa-leden in met de benoeming van nieuwe bestuursvoorzitter Erik Dannenberg. 

Jellemiek Zock, vice-voorzitter en lid van het dagelijks bestuur van Divosa, lichtte de keuze voor Dannenberg toe tijdens de Algemene Ledenvergadering en vroeg om instemming die zij unaniem ontving. Zock zei ontzettend blij te zijn met de voordracht van Dannenberg die ze omschreef als een betrokken, bevlogen bestuurder met kennis van zaken. 

Hulpverlener

Dannenberg stelde zichzelf daarop kort voor en schetste zijn achtergrond. Gestart als hulpverlener voor dak- en thuislozen belandde hij snel in leidinggevende rollen. Van 2005 tot  2014 was Dannenberg namens het CDA wethouder in de gemeente Zwolle met diverse portefeuilles in het sociale domein. Het kunnen acteren op verschillende niveaus is nog steeds iets waar Dannenberg voldoening uit haalt; van meepraten over stelstelwijzigingen tot concrete cases op verschillende werkterreinen.

Dannenberg heeft daarnaast ervaring opgedaan als voorzitter van de VNG-commissies ‘Gezondheid en Welzijn’ en ‘Transitie Jeugdzorg’. Als voorzitter van de VNG-delegatie onderhandelde hij met het Rijk over de nieuwe Wmo en Jeugdwet. Momenteel begeleidt hij als adviseur transformatieprocessen in het (speciaal) onderwijs, jeugdhulp, participatie, zorg en (beschermd) wonen.

Nieuwe oplossingen

In zijn introductie vroeg Dannenberg zich hardop af waarom het zo vaak moet gaan over ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Hij stelt dan ook voor: “Draai het om: waarom staat de arbeidsmarkt zo ver af van zo veel mensen? Wie er zo naar kijkt, ziet nieuwe oplossingen.” Met die oplossingen wil Dannenberg liefst morgen aan de slag. Op 1 januari 2017 start Dannenberg als voorzitter van Divosa. 

Zie ook

Divosa-bestuur draagt Erik Dannenberg voor als voorzitter

Erik Dannenberg