E-book: monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

vrijdag 5 juni 2015

Als we het hebben over 'kwetsbare burgers' over wie gaat het dan? Welke problemen ervaren zij? Het e-book 'Monitor sociaal kwetsbare groepen' bundelt de beschikbare informatie en biedt praktische handvatten. Deze publicatie helpt gemeenten en GGD'en om de aard en omvang van de problematiek van kwetsbare burgers in beeld te brengen.

Handvatten

Het e-book biedt praktische handvatten, zoals:

  • Achtergrondinformatie over (sociale) kwetsbaarheid en de aandachtspunten voor adequate ondersteuning van kwetsbare groepen.
  • Een stappenplan voor het opzetten van een monitor sociaal kwetsbare groepen in de eigen gemeente.
  • Een matrix met alle relevante indicatoren voor gegevensverzameling bij sociaal kwetsbare groepen.
  • Hulpteksten om per indicator uit de monitor een toelichting te schrijven over het belang en de interpretatie van de gegevens op dat terrein.
  • Directe links naar ondersteunende documenten op GGD GHOR Kennisnet.

Meer informatie

De 'Monitor sociaal kwetsbare groepen' is een publicatie van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid van Tranzo/Universiteit Tilburg.

Download het e-book op: www.vng.nl (pdf, 1,79 MB)