Drie onderzoekscalls schuldhulpverlening

dinsdag 30 oktober 2018


Schouders Eronder stelt budget beschikbaar voor het stimuleren van onderzoek op drie thema's binnen schuldhulpverlening. Doel is de ontwikkeling en de vertaling van (nieuwe) kennis over effectieve methoden en innovatieve concepten naar praktijkgerichte werkwijzen en instrumenten. Meld je interesse uiterlijk 5 november 2018.

Schouders Eronder, het programma van Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG, wil de praktijk ondersteunen om tot verdere verbetering van de uitvoering van de schuldhulpverlening te komen. Hiervoor is meer (toegepast) onderzoek nodig, in het bijzonder met het oog op de vertaling naar en de verbinding met de praktijk.

Drie onderzoekscalls

Schouders Eronder stelt een impulsbudget beschikbaar dat onderzoek, wetenschappelijk en toegepast, moet stimuleren. Voor de volgende drie thema's kan financiering worden aangevraagd:

  1. Leren van anderen
    Leren bevorderen door te kijken naar ervaringen in andere werkvelden. Op welke wijze kan de schuldhulpverlening hiervan profiteren?
  2. Het stabilisatietraject: succes- en faalfactoren 
    Onderzoek naar een reguliere interventies binnen de schuldhulpverlening: het stabilisatietraject. Welke producten worden er ingezet, wat werkt bevorderend en wat zijn belemmeringen?
  3. Experimenten binnen de schuldhulpverlening
    In kaart brengen van lopende experimenten binnen de schuldhulpverlening, clusteren van deze experimenten en leren van elkaar.

Offertetraject

Laat uiterlijk 5 november 2018 weten of je de intentie hebt in te schrijven op een van deze calls. Stuur hiervoor een mail naar Tamara Madern. De deadline voor het indienen van de offerte is 7 december 2018 om 12:00 uur.

Download

Over Schouders Eronder

Schouders Eronder is een landelijk programma, gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een samenwerking tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG. Schouders Eronder wil de schuldhulpverlening in Nederland verder professionaliseren, o.a. door het verbeteren van kennis en vakmanschap van iedereen die een rol heeft in het signaleren, voorkomen en oplossen van schulden.