Door banenafspraak weer meer werk voor mensen met beperking

dinsdag 3 juli 2018

Werkgevers maakten tot en met 2017 bijna 37.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Marktwerkgevers overtroffen hun doelstelling van 23.000 banen met ruim 7.000 banen. Werkgevers van de overheid hebben hun doelstelling opnieuw niet gehaald. Wel hebben zij het aantal extra banen in een jaar tijd bijna weten te verdubbelen.

In 2013 is in het sociaal akkoord afgesproken om in 2026 in totaal 125.000 extra banen te hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking; 100.000 door de markt en 25.000 door de overheid. Overheidswerkgevers hebben tot nu toe bijna 6.500 extra banen gecreëerd, terwijl dat er 10.000 hadden moeten zijn om op schema te zitten.

Quotumregeling

Het vorige kabinet heeft de quotumregeling geactiveerd voor de overheidswerkgevers. Eind juni gaf het huidige kabinet overheidswerkgevers meer om tijd te voldoen aan de Banenafspraak voordat de quotumheffing wordt opgelegd. Met de Wet financiering sociale zekerheid (Wfsv) is geregeld dat de quotumheffing over 2018 niet aan overheidswerkgevers wordt opgelegd. Ook kan een al geactiveerde quotumheffing weer gedeactiveerd worden als blijkt dat het aantal banen voor arbeidsbeperkten voldoende is toegenomen. Overigens komen ook marktwerkgevers in aanmerking voor jaar uitstel.

Zie ook

Downloads