Divosa, VNG en G32 pleiten nogmaals voor meer regie gemeenten op inburgering

woensdag 13 december 2017

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over inburgering en integratie. Samen met de VNG en het stedennetwerk G32 vraagt Divosa aandacht voor de maatregelen die in het regeerakkoord staan rond deze onderwerpen en de gevolgen die deze voor gemeenten hebben.

In een brief aan de Tweede Kamer pleiten de partijen voor een nog sterkere regie voor gemeenten rond integratie. Gemeenten hebben al eerder gepleit voor een versterking van de regierol,  de afspraken uit het regeerakkoord gaan nu nog een stap verder. Samengevat zijn de aanbevelingen:

  • Betrek gemeenten bij de uitwerking van de maatregelen in het regeerakkoord rond integratie en participatie, kijk naar wat er al mogelijk is en versimpel en versterk wat gemeenten nu al hebben ontwikkeld.
  • Geef gemeenten de regie op de inburgering, inclusief bijbehorend budget.
  • Betrek ook het cohort 2013-2019 bij de uitwerking van het regeerakkoord.
  • Zorg voor goede borging van financiële continuïteit van het beleid dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld.

Meer informatie