Divosa: Toepassing nieuwe verdeling uitkeringsbudget niet verantwoord

vrijdag 2 oktober 2015 — Persbericht

Door aanhoudende problemen met het model en de onvoorspelbare verdeling van uitkeringsbudgetten dringt Divosa er bij staatssecretaris Klijnsma op aan om in 2016 en 2017 het bijstandsbudget te verdelen op basis van de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren. Die tijd zouden gemeenten en rijk moeten gebruiken om samen de problemen met het model op te lossen en het vertrouwen in het model te herstellen. 

De nieuwe verdeelsystematiek zou de problemen van het oude model moeten verhelpen. Transparantie en voorspelbaarheid waren de uitgangspunten. Zowel de Raad voor de financiële verhoudingen als enkele gemeenten en onderzoeksbureau SEO constateerden fouten in het model. Bovendien laat de nieuwste verdeling van het uitkeringsbudget opnieuw forse, niet-verklaarbare uitschieters zien en mist de relatie met uitvoering van andere gedecentraliseerde rijkstaken. 

Uit eigen zak

Ondanks de beperking van het eigen risico, leidt de verdeling tot grote problemen voor nadeelgemeenten, voorspelt Divosa-voorzitter René Paas. “Gemeenten moeten de tekorten uit eigen zak aanvullen.” Dat kan bijvoorbeeld door investeringen uit te stellen of de lokale belastingen te verhogen. “Alle inwoners van deze gemeenten krijgen hier dus last van. Omdat de opknapbeurt van de school wordt uitgesteld of omdat de onroerendezaakbelasting hoger wordt.”

Voordeelgemeenten

Divosa beseft dat er ook gemeenten zijn die voor 2016 meer uitkeringsbudget ontvangen. Het is echter niet te voorspellen of dat volgend jaar weer zo zal zijn. “Voor een goede uitvoering van de Participatiewet is het noodzakelijk dat budgetten voorspelbaar zijn”, aldus Paas. 

Zie ook