Paas: "Kabinet en VNG nu snel weer aan tafel"

Divosa teleurgesteld over uitblijven overeenstemming

woensdag 8 juni 2011 — Persbericht

Divosa-voorzitter René Paas is 'zwaar teleurgesteld' over het uitblijven van overeenstemming tussen rijk en gemeenten over de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Een ruime meerderheid van de gemeenten besloot in te stemmen met het bestuursakkoord met uitzondering van de paragraaf over werken naar vermogen. Daarover willen de gemeenten opnieuw met het kabinet om tafel. Maar dat heeft laten weten dat het ‘alles of niets’ is. Paas is dan ook 'niet optimistisch' over de kans dat het zal leiden tot betere mogelijkheden voor gemeenten om mensen met een uitkering te laten werken naar vermogen.

Paas is bezorgd over het onvermogen van rijk en gemeenten om te investeren in het vertrouwen dat nodig is om ingrijpende operaties samen vorm te geven. "Het is een wedstrijd bestuurlijk armpje drukken geworden. Maar daardoor komen nu honderdduizenden mensen in de knel, die we graag een betere toekomst gunnen." Het grootste verzet van gemeenten komt voort uit de risico's die gemeenten lopen door de grote bezuinigingen in de sociale werkvoorziening. "Het was en is nog steeds goed mogelijk om gemeenten voldoende zekerheid te bieden. Doodzonde dat dat niet is gelukt."

Bestuurlijke krachtpatserij

De Divosa-voorzitter dringt er op aan dat kabinet en VNG zo snel mogelijk met elkaar om tafel gaan om een uitweg uit de impasse te vinden. "Het is in het belang van iedereen. Rijk en gemeenten, maar vooral uitkeringsgerechtigden zelf zijn er bij gebaat als we meer mensen aan werk helpen. Wekunnen het ons niet permitteren dat we tijd vermorsen met bestuurlijke krachtpatserij."