Divosa pleit voor behoud loonkostensubsidie

donderdag 23 november 2017

Divosa maakt zich zorgen over het kabinetsvoornemen om loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie. Loonkostensubsidie blijkt in de praktijk namelijk een nuttig instrument om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen bij reguliere werkgevers. De samenwerking tussen gemeenten en werkgevers is sterk gebaat bij continuïteit van beleid.

Loonkostensubsidie is sinds 2015 een van de belangrijkste instrumenten die gemeenten kunnen inzetten om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Met de subsidie kunnen gemeenten werkgevers compenseren voor de lagere productiviteit van een medewerker.

Werken moet lonen

Mensen die op basis van loonkostensubsidie aan het werk gaan, ​verdienen direct het wettelijk minimumloon. Het hogere inkomen is een belangrijke stimulans om te gaan werken. Bij loondispensatie​ is dat niet het geval​. Over hoogte van de aanvulling en de toepassing van andere (bijstands)regels moet het kabinet nog keuzes maken.

Onbetrouwbare partner

Invoering van loonkostensubsidie kostte gemeenten enkele jaren. Werkgevers moesten ermee bekend raken en gemeenten moesten de uitvoering op orde krijgen. ‘Juist nu loonkostensubsidie een beetje is geland, wil het kabinet het instrument inruilen voor loondispensatie’, aldus Divosa-voorzitter Erik Dannenberg. ‘Werkgevers zien ons daardoor als een onbetrouwbare partner. Alleen al het voornemen schrikt werkgevers af.’

Beschut werk

Het kabinet verwacht dat de vervanging van loonkostensubsidie door loondispensatie op termijn 500 miljoen euro oplevert. Met dat geld wil het kabinet 20.000 extra beschutte werkplekken financieren. Gemeenten vragen zich af of dat wel realistisch is. Met de huidige beoordelingscriteria verwachten zij dat er onvoldoende mensen voor de plaatsen in aanmerking zullen komen. Bovendien belemmeren beschut werkplekken het doel van een inclusieve arbeidsmarkt, aangezien de vergroting van het wettelijke schot één regeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt bemoeilijkt.