Divosa: maak van beschut werk een ontwikkelingsgericht instrument

woensdag 28 november 2018

De huidige opzet van beschut werk belemmert de ontwikkeling van mensen met een arbeidsbeperking. Divosa pleit er daarom voor om beschut werk in te zetten als instrument om traploos te schakelen tussen arbeidsmatige dagbesteding, garantiebanen en regulier werk. Dat schrijft Divosa in haar reactie op de brief over het breed offensief voor mensen met een arbeidsbeperking die staatssecretaris Van Ark vorige week naar de Tweede Kamer stuurde.

De komende dagen behandelt de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid de begroting van SZW. Divosa vraagt in een brief aan de commissie aandacht voor het breed offensief. De vereniging maakt zich zorgen om de mogelijke effecten van een aantal maatregelen die het kabinet met het breed offensief wil nemen.

Einde vrijstellingsperiode leidt tot meer problemen

Een van die maatregelen is een tweejarige periode waarin mensen die parttime werken met een loonkostensubsidie een deel van hun inkomen kunnen behouden naast hun bijstandsuitkering. Als die periode van vrijstelling voorbij is, zullen de inkomsten van deze werknemers flink teruglopen. Omdat het gaat om een kwetsbare doelgroep met een laag inkomen, kan deze inkomstenverlaging leiden tot schulden en stress en minder arbeidsmotivatie. Daarom pleit Divosa voor een alternatief voor de tijdelijke vrijstellingsregeling, bijvoorbeeld een premie of toeslag.

Maak van beschut werk een ontwikkelingsgericht instrument

Daarnaast pleit Divosa ervoor dat beschut werk als instrument wordt opgenomen in de Participatiewet. Het aantal mensen dat beschut aan het werk is, stijgt gestaag, maar blijft achter bij de doelstelling. Dat komt deels door opstartproblemen in 2015 en 2016. Daarnaast belemmert het schot dat met beschut werk in de Participatiewet is gecreëerd, simpel switchen in de participatieketen.

Divosa stelt – samen met Cedris – voor om beschut werk in te zetten als instrument om traploos te schakelen tussen arbeidsmatige dagbesteding, garantiebanen en regulier werk. Zo wordt beschut werk meer ontwikkelgericht en dus aantrekkelijker. Divosa en Cedris doen in totaal 5 verbetervoorstellen voor beschut werk. Bekijk de uitwerking hiervan in: Visie en verbetervoorstellen Beschut Werk (Cedris en Divosa, november 2018 | pdf, 66 kB)

Uitgangspunten verenigen met oplossingen

Er is nog veel te doen, maar laten we niet vergeten dat het roer pas enkele jaren geleden is omgegaan en dat arbeidsmarktregio’s en gemeenten hard werken aan verbetering. De uitdaging in het breed offensief is hoe de uitgangspunten van decentralisatie en maatwerk verenigd kunnen worden met pragmatische oplossingen die meer mensen aan het werk helpen en het werknemers en werkgevers eenvoudiger maken.

Download

Brief Breed offensief om mensen met een beperking aan het werk te helpen (Divosa, november 2018 | pdf, 346 kB)

Zie ook