Divosa-leden breken hoofd over nieuwe wetten

vrijdag 13 december 2013

Wat doen directeuren van sociale diensten als er twee wetsvoorstellen in de Tweede Kamer liggen waarvan ze wakker liggen? Dan gaan ze met elkaar bekijken hoe het beter kan. Ruim honderd Divosa-leden bespraken op 6 december de aangekondigde WWB-maatregelen en de Participatiewet. Veel gedeelde zorgen en eensgezindheid, zo bleek.

Stijn van Bruggen van het ministerie van SZW gaf tekst en uitleg bij de twee wetten en beantwoordde de vragen uit de zaal. Waar mogelijk gaf hij duidelijkheid, maar vooral rond de Participatiewet is dat soms lastig. Eerst moet de Werkkamer knopen doorhakken.

WWB-maatregelen

Als Van Bruggen is bedankt voor zijn uitleg, buigt de zaal zich over de wetten. Over de WWB-maatregelen zijn de leden duidelijk. Die helpen niet om mensen aan het werk te krijgen. De ‘sanctiemachine’ kan niet rekenen op enige bijval. Zelfs de hardliners vinden het niet behulpzaam dat mensen bij kleine fouten direct drie maanden hun uitkering kwijtraken. Schulden zijn immers een erkende belemmering bij het vinden van werk.

Tegenprestatie

Ook de verplichte tegenprestatie roept vragen op. Waarom zo veel tijd steken in zaken die – ook volgens de wet – geen link hebben met re-integratie? En als dit soort maatregelen dan toch nodig zijn, geef medewerkers dan de ruimte om ze in te zetten waar nodig of wenselijk. Het liefst vanaf 1 januari, een half jaar later dan het kabinet wil.

Participatiewet

Over de Participatiewet zijn de meningen genuanceerder. Langer praten levert geen betere wet op. Bovendien zijn de bezuinigingen al ingeboekt. Fijn dat de loonwaarde op de werkvloer mag worden bepaald; dat is winst. Maar de keuze om Wajong’ers voorrang te geven en toch te kiezen voor loonkostensubsidie, stemt somber. Niemand die de voordelen ziet. Sterker: het voedt de zorg over de verwachtingen die de politiek heeft van gemeenten. Zonder voldoende geld en handelingsvrijheid wordt het nog moeilijker om van de Participatiewet een succes te maken.

Ontvankelijk

Na een uur discussiëren is voor René Paas duidelijk hoe het volgens leden beter kan. Of de politiek ontvankelijk is voor de ideeën is lastig in te schatten. “Veel ligt vast in het Regeerakkoord en het sociaal akkoord. Daar zullen we dus hard aan moeten trekken”, weet Paas.