Erik Dannenberg: ‘Onvrede gaat dieper dan discussie over loonkostensubsidie’

Divosa: kabinetsvoorstel lost problemen voor arbeidsbeperkten niet op

dinsdag 17 april 2018 — Persbericht

Woensdag 18 april neemt Divosa deel aan het rondetafelgesprek over de wens van het kabinet om loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie. Ter voorbereiding stuurde Divosa de Tweede Kamer een position paper. Daarin roept Divosa-voorzitter Erik Dannenberg alle betrokkenen – mensen die graag aan de slag willen, Rijk, gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties – op om gezamenlijk op zoek te gaan naar een beter alternatief. Het kabinetsvoorstel biedt namelijk geen oplossing voor de problemen die werkzoekenden met een arbeidsbeperking ondervinden, vindt Divosa.

Divosa-leden, gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, hebben grote moeite met de kabinetsplannen. Het zit hen dwars dat de bijstandsnorm van kracht blijft voor mensen die hun kwaliteiten al maximaal benutten. Daarnaast voorzien zij dat werknemers door de extra administratieve lasten snel in financiële problemen komen. Hun productiviteit zal hierdoor nog verder dalen en velen zullen beroep doen op schuldhulp en bewindvoering.

Brede sjoelbak

Volgens Dannenberg maken de acties ‘@wijstaanop’ en ‘#benikhetnietwaard’ een gevoel van onvrede zichtbaar dat veel dieper gaat dan sec de discussie over loonkostensubsidie en loondispensatie. ‘De samenleving wil dat we een oplossing vinden voor een veelheid aan regelingen die zich nog het beste laat vergelijken met een hele brede sjoelbak met 16 hele kleine openingen. Alleen als je heel precies aan de criteria van een poortje voldoet, kom je er nog doorheen.’

Divosa vindt het de hoogste tijd dat er werk wordt gemaakt van een samenleving die zich baseert op het principe van inclusie. ‘Een uitnodigende samenleving waar je talenten centraal staan, waarin je als mens meetelt en mee kunt doen. Waarin de helft van de stenen niet voor de poortjes van de sjoelbak blijven liggen’, aldus Dannenberg.

Ontsporende discussie

Divosa roept mensen die graag aan de slag willen, Rijk, gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties op om een einde te maken aan de ontsporende discussie. Liever werkt Dannenberg gezamenlijk aan een beter functionerende inclusieve arbeidsmarkt. Dat is volgens hem de enige manier om een oplossing te vinden die ‘volgende kabinetten overleeft’.

Download

Position paper Divosa voor rondetafelgesprek Loondispensatie (Divosa, april 2018 | pdf 175 kB)