​Divosa-handreiking helpt gemeenten bij voorkomen verdringing

dinsdag 27 november 2018

Hoe voorkomen we dat de inzet van gemeentelijke instrumenten voor de arbeidstoeleiding van kwetsbare mensen (meestal met een bijstandsuitkering) ten koste gaat van het werk van anderen? Deze vraag en de antwoorden daarop staan centraal in de Divosa-handreiking ‘Verdringing voorkomen bij het bevorderen van arbeidsparticipatie’.

De Participatiewet bepaalt dat gemeenten mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien toeleiden naar werk. Daarvoor zetten ze activerings- en re-integratie-instrumenten in zoals de tegenprestatie, werken met behoud van uitkering en social return. Soms ontstaat er discussie of er daarbij sprake is van verdringing op de arbeidsmarkt.

Praktijk

Veel gemeenten hebben richtlijnen en regels over verdringing opgenomen in verordeningen en beleidsregels, maar de uitwerking daarvan blijft in de praktijk meestal redelijk beperkt. Om te achterhalen hoe zij verdringing kunnen tegengaan heeft Divosa verschillende gesprekken gevoerd met gemeenten, belangenorganisaties en sociale partners. De gesprekken gaven informatie over passend beleid en werkbare interventies voor preventie van verdringing op de arbeidsmarkt, met veel voorbeelden uit de praktijk van gemeenten.

Effectief beleid

Deze handreiking is zowel bedoeld voor het bestuur (het college en de gemeenteraad) als voor beleidsmakers en klantmanagers bij gemeenten. De informatie en voorbeelden uit de praktijk kunnen gemeenten helpen om effectief beleid te ontwikkelen om verdringing te voorkomen.

Naar de handreiking ‘Verdringing voorkomen bij het bevorderen van arbeidsparticipatie’ (Divosa, november 2018)

SCP: In Nederland nauwelijks verdringing op arbeidsmarkt

Op de Nederlandse arbeidsmarkt bestaan voor de meeste groepen geen aanwijzingen voor verdringing. Zo blijkt uit 'Verdringing op de arbeidsmarkt, beschrijving en beleving', een gezamenlijke publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Verdringing kan wel spelen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Activerend arbeidsmarktbeleid zorgt vooral voor verdringing tussen werkzoekenden onderling. Uit het onderzoek blijkt dat vooral in een periode van laagconjunctuur, als er weinig nieuwe vacatures bij komen, een toename van het aantal werkzoekenden tot verdringing kan leiden.

Lees meer: SCP: In Nederland nauwelijks verdringing op arbeidsmarkt (Divosa, oktober 2018)