Extra Algemene Ledenvergadering op 4 november

Divosa-bestuur draagt Erik Dannenberg voor als voorzitter

donderdag 13 oktober 2016 — Persbericht

Het Algemeen Bestuur van Divosa draagt Erik Dannenberg unaniem voor als nieuwe voorzitter. Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering op vrijdag 4 november a.s. zal het bestuur de voordracht toelichten en kunnen leden zich erover uitspreken. 

Jellemiek Zock, vice-voorzitter van Divosa, is 'heel tevreden' met de voordracht. "Erik Dannenberg is een gedreven man die zich inzet voor een samenleving waarin iedereen erbij hoort, iedereen er toe doet en iedereen mee kan doen", aldus Zock. "Net als Divosa ziet hij duidelijk andere rollen ontstaan voor overheid en burgers. De inclusieve samenleving kan wat ons beide betreft alleen slagen als gemeenten samenhangende ondersteuning realiseren voor burgers die het nodig hebben."

Werk, inkomen en ondersteuning

Zijn werkervaring heeft Dannenberg gesterkt in zijn overtuiging dat mensen die het op eigen kracht even niet redden gebaat zijn bij oprechte aandacht van hun gemeente. “Om actief mee te kunnen doen in de samenleving is het essentieel dat we uitgaan van de talenten van mensen”, vindt Dannenberg. “Dat vereist dat gemeenten op een logische, eenvoudige en samenhangende wijze voorzien in werk, inkomen en ondersteuning.”

Ontwikkeling Divosa

Het Algemeen Bestuur vindt dat Dannenberg door zijn ervaring en functies gezag heeft verworven binnen het sociaal domein. Het bestuur is ervan overtuigd dat de beoogd voorzitter een grote bijdrage kan leveren aan de ingezette ontwikkeling van Divosa tot vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein.

Als de ALV de voordracht overneemt, zal Dannenberg in januari 2017 starten bij Divosa. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Dannenberg volgt René Paas op die eerder dit jaar is benoemd tot Commissaris van de Koning in Groningen.

30 JAAR IN BREED SOCIAAL DOMEIN

Erik Dannenberg (51) heeft ruime ervaring in het sociaal domein. Na zijn studie Maatschappelijk werk is hij actief geweest in de hulpverlening aan mensen die verslaafd waren, dakloos waren geraakt en aan gezinnen met meerdere ernstige problemen. Eerst in uitvoerende en al snel in leidinggevende rollen. Van maart 2005 tot maart 2014 was Dannenberg namens het CDA wethouder in de gemeente Zwolle met diverse portefeuilles in het sociale domein.

Daarnaast was Dannenberg voorzitter van de VNG-commissies ‘Gezondheid en Welzijn’ en ‘Transitie Jeugdzorg’. Als voorzitter van de VNG-delegatie onderhandelde hij met het Rijk over de nieuwe Wmo en Jeugdwet. Momenteel begeleidt hij als adviseur transformatieprocessen in het (speciaal) onderwijs, jeugdhulp, participatie, zorg en (beschermd) wonen.

Zie ook

Algemene Ledenvergadering op vrijdag 4 november

 Jos Stuart)