Divosa: Advies gemeente over schuldenbewind liefst eerder in proces

dinsdag 18 september 2018

Schuldenbewind zou veel meer een integraal onderdeel moeten zijn van schuldhulpverlening, vindt Divosa. Daarvoor is het nodig dat gemeenten en bewindvoerders veel eerder om tafel gaan. Adviesrecht voordat er een aanvraag naar de rechter gaat, is wat Divosa betreft een betere oplossing.

In haar inbreng op de internetconsultatie vraagt Divosa het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verder dat gemeenten hun advies eenvoudig moeten kunnen uitbrengen en dat de status van het advies duidelijk moet zijn. Tot slot vindt Divosa dat er een eenduidige werkwijze en voldoende middelen om de nieuwe taak uit te voeren nodig zijn.

Download

Reactie op de internetconsultatie voor adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (Divosa, augustus 2018 | pdf, 1,3 MB)