‘De’ Syrische vluchteling bestaat niet

donderdag 16 mei 2019

Er zijn grote verschillen tussen Syrische vluchtelingen in Nederland. Dit blijkt uit de vandaag verschenen publicatie ‘Opnieuw beginnen’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP constateert dat er verschillen zijn in verhuisgedrag, gezinshereniging, intenties om in Nederland te blijven, psychische gezondheid, zorggebruik, participatie en sociaal-culturele posities.

Het deed onderzoek naar de achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders en richtte zich daarbij vooral op Syriërs van 15 jaar en ouder die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 naar Nederland kwamen. Doel van het onderzoek is om na te gaan welke factoren van invloed zijn op verschillen in integratie en leefsituatie van Syrische statushouders. De belangrijkste conclusies zijn:

  • Er zijn grote sociaal-culturele verschillen binnen de Syrische groep. Een kwart is sterk op Nederland en Nederlandse contacten gericht en heeft betrekkelijk progressieve opvattingen. Ruim een derde richt zich vooral op de Syrische groep en onderschrijft vaker traditionele waarden.
  • Veel Syriërs hebben gezinsleden laten overkomen naar Nederland, dit gebeurt relatief snel vergeleken met statushouders uit andere landen.
  • Bij Syrische mannen die vaker van opvanglocatie zijn veranderd komt psychische ongezondheid vaker voor.
  • Syrische statushouders komen weinig in contact met de geestelijke gezondheidszorg: slechts één op de acht (13%) die psychisch ongezond is, heeft contact (gehad) met een psycholoog of psychiater.
  • Syriërs die progressievere waarden aanhangen en Syriërs die minder religieus zijn, zijn vaker van plan om in Nederland te blijven.
  • De meeste Syrische statushouders zijn bezig met het leren van de Nederlandse taal, het combineren van meerdere vormen van participatie (zoals werk, taal en school) komt betrekkelijk weinig voor.

Het rapport geeft daarmee weer hoe de stand van zaken de afgelopen jaren was. Steeds meer gemeenten bieden inmiddels parallelle aanpakken aan, waarbij meerdere vormen van participatie worden gecombineerd.

Download het rapport

Opnieuw beginnen Achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders (SCP, mei 2019)