De Jonge presenteert aanpak voor betere inkoop sociaal domein

donderdag 31 januari 2019

Minister De Jonge heeft in overleg met gemeenten en aanbieders een aanpak opgesteld die gemeenten moet ondersteunen bij de inkoop in het sociaal domein. Dat schrijft hij in een brief die hij onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

De inkoop in het sociaal domein moet meer bijdragen aan de doelen ervan, vindt de minister. Dat kan volgens hem via de volgende actielijnen:

  • weloverwogen inzet van inkoop en contractering, door kennis en informatie beschikbaar te maken;
  • goede zorg en ondersteuning, door te werken aan betere samenwerking tussen gemeenten en aanbieders;
  • minder administratieve lasten door inkoop, door standaardisatie;
  • bijdragen aan transformatie, door inkoop in te richten als een continue leer- en verbeterproces.

Activiteiten tot nu toe

Afgelopen zomer kondigde De Jonge al aan dat de praktijk van de inkoop beter kan aansluiten op de uitgangspunten van het sociaal domein, met een focus op de jeugdhulp en de maatschappelijke ondersteuning. Sindsdien zijn al een aantal onderzoeken gestart, is een handreiking ontwikkeld en heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de administratieve lasten te verminderen. Als de continuïteit van de zorg en ondersteuning in gevaar lijkt te komen omdat gemeenten niet voldoende samenwerken, kan de minister die samenwerking bij de inkoop verplichten voor die gemeenten.

Belangrijkste activiteiten voor gemeenten

Voor de komende periode wil de minister de ondersteuning van gemeenten en aanbieders verder versterken door een scala aan activiteiten (29 in totaal). Voor gemeenten zijn dit de belangrijkste:

  • Er komt een digitale vindplaats waar alle beschikbare informatie over inkoop in het sociaal domein te vinden is voor gemeenten en aanbieders, aangevuld met een helpdesk.
  • Er wordt geïnvesteerd in opleidingen (onder andere via de VNG), marktontmoetingen, leernetwerken en een regionaal ondersteuningsaanbod.
  • Workshops, handreikingen en aandacht voor kenmerken van de inkoop van verschillende sectoren binnen de Jeugdwet en de Wmo 2015 moeten bijdragen aan een betere inkoop.
  • Standaardisatie van niet-beleidsmatige aspecten van de contractering. Dit moet leiden tot concrete modelartikelen die gemeenten kunnen gebruiken bij de inkoop.  

In gesprek met Europa

Een aantal knelpunten zijn het gevolg van Europese regels. De Jonge blijft hierover in gesprek met Europa en zet onder andere in op een snelle evaluatie van de effecten van de huidige Europese aanbestedingsrichtlijnen op de interne markt.

Balans tussen beleidsvrijheid en standaardisatie

Divosa is blij met de aandacht voor het verbeteren van inkoop in het sociaal domein. Veel aanbestedingen lopen af en gemeenten zijn op zoek naar slimmere manieren van inkoop. Activiteiten die gemeenten helpen om zoveel mogelijk maatwerk te bieden voor de burgers zijn hierbij erg welkom. De balans tussen beleidsvrijheid en standaardisatie blijft daarin een aandachtspunt. Gezien het belang van het onderwerp wil Divosa hier later dit jaar een Divosa Vrijdag over organiseren.

Download

Brief over Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein (Rijksoverheid, januari 2019)