CPB voorspelt daling bijstand in 2018 en 2019

woensdag 7 maart 2018

Het aantal bijstandsuitkeringen zal in 2018 dalen tot gemiddeld 420 uitkeringen. In 2019 zet die daling door tot 410 uitkeringen. Dat blijkt uit het Centraal Economisch Plan 2018 van het CPB.

Een half jaar geleden was het CPB nog een stuk positiever over de bijstandsdaling in 2018. September vorig jaar schatte het bureau dat het gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen voor 2018 op 410 duizend uitkeringen zou uitkomen. Inmiddels is die raming dus met 10 duizend uitkeringen opgehoogd naar 420 duizend.

Raming bijstandsuitkeringen 2018 CPB

Raming voor 2017 was te laag

Voor 2017 raamde het CPB oorspronkelijk een gemiddeld bijstandsvolume van 420 duizend uitkeringen. Die inschatting blijkt nu 5 duizend uitkeringen te laag. Het werkelijk gemiddelde aantal bijstandsuitkeringen in 2017 bedroeg 425 duizend uitkeringen.

Lees verder op: www.cpb.nl

Vergelijking met CBS-cijfers

Eind februari rapporteerde CBS ook over de bijstandcijfers. De cijfers van het CPB zijn niet één op één vergelijkbaar met de CBS cijfers. Dat heeft de volgende oorzaken:

  • Het CBS rapporteert over het aantal personen met bijstand. CPB over het aantal uitkeringen. Twee personen kunnen één uitkering hebben. (CBS heeft op de eigen website Statline overigens ook cijfers beschikbaar over het aantal bijstandsuitkeringen.)
  • Het CBS rapporteert de stand op 31 december 2017. CPB rapporteert het jaargemiddelde. Omdat de bijstand in 2017 daalde, is het jaargemiddelde hoger dan de eindstand op 31 december.
  • Het CBS rapporteert de reguliere bijstandsuitkeringen. Andersoortige bijstandsuitkeringen moeten daar nog bij opgeteld worden. In de CPB-cijfers zitten ook de IOAW en de IOAZ-uitkeringen.