Collectieve zorgpolis maakt in Emmen plaats voor zorgverzekering op maat

dinsdag 13 maart 2018

Afgelopen zomer stopte Zilveren Kruis met de korting op de collectieve zorgverzekering. Zonder compensatie van gemeenten zouden mensen met lage inkomens het volle pond voor hun zorgverzekering gaan betalen. Emmen besloot het over een andere boeg te gooien. Voor minima geen collectieve polis, maar per 1 januari 2018 een zorgverzekering op maat.

Jessica van der Woude

Het verdwijnen van de collectiviteitskorting kwam niet uit de lucht vallen, vertelt beleidsmedewerker Jessica van der Woude. Al vanaf 2015 werd de korting op de basis- en de aanvullende verzekering flink verlaagd. Gemeente Emmen compenseerde voor haar minima het verschil. Dit kostte de gemeente zo’n € 170.000 in 2016 en € 130.000 in 2017. Toen de korting volledig zou verdwijnen, was de gemeente klaar met ‘de verzekeraar bepaalt, de gemeente betaalt’. Steeds minder minima maakten gebruik van de collectieve verzekering. Daarom ging Emmen op zoek naar een betaalbaar alternatief om minima in hun zorgkosten tegemoet te komen, passend bij hun persoonlijke zorgbehoefte.

Oververzekerd

Op verzoek van de gemeente leverde Zilveren Kruis het zorggebruik van collectief verzekerden aan. Tegen de verwachting in bleek dat zij niet meer zorg nodig hadden dan de reguliere vergelijkingsgroep van Zilveren Kruis. Van der Woude besloot een aantal aanbieders van grote vergelijkingssites te bellen. Zij kregen regelmatig van bezoekers te horen dat het aanvragen van een zorgverzekering ingewikkeld was en dat ze voor meer zorg betaalden dan ze nodig hadden.

De kans op oververzekering bij een collectieve zorgverzekering is groot

Met haar team Account, Beleid & Bedrijfsvoering Sociaal Domein deed Van der Woude een voorstel. ‘We werkten zes casussen uit van persona’s met een collectieve zorgverzekering, variërend van ‘veel zorg nodig’ tot ‘weinig zorg nodig’. Aan een aantal vergelijkingssites stelden we de vraag: welke zorgpolis raad je voor deze casussen aan? In 5 van de 6 gevallen leidde het advies tot een besparing voor de verzekerde. In één geval bleef de premie ongewijzigd. Van der Woude: ‘De kans op oververzekering bij een collectieve zorgverzekering is dus groot. En voor minima is dat extra wrang.’

Vergelijkingssite op maat

Eén van deze vergelijkingssites, Poliswijzer.nl van Bencom Group, sprong eruit. Deze site vergelijkt alle verzekeraars, ongeacht of de aanbieder hier een contract mee heeft. Poliswijzer.nl zag de noodzaak in van het probleem waar Emmen mee worstelde. Daarom wilde Emmen met deze partij verder. Zonder hiervoor een rekening in te dienen, maakte Poliswijzer.nl een speciale vergelijkingssite voor de inwoners van Emmen.

Poliswijzer.nl/emmen helpt Emmenaren bij het kiezen van een verzekering die aansluit bij hun persoonlijke zorgbehoefte. Dat betekent dat het ziekenhuis van Emmen en het UMCG in Groningen in elke verzekering zijn meegenomen. Ook kunnen inwoners zien of hun persoonlijke zorgverlener, bijvoorbeeld hun fysiotherapeut, door een verzekeraar wordt vergoed. Daarnaast wordt iedereen door elke verzekeraar direct geaccepteerd: er is geen medische selectie of wachttijd. Het eigen risico staat standaard ingesteld op het wettelijke minimumbedrag.

De helft van de mensen beëindigde hun collectieve zorgverzekering of wijzigde hun polis

Een site alleen was echter niet genoeg. De gemeente besloot de Emmenaren met een collectieve zorgverzekering één-op-éénbegeleiding te geven. 5370 minima kregen het aanbod om met een begeleider én iemand van Poliswijzer.nl de vergelijkingssite te doorlopen. Uiteindelijk beëindigde de helft van de mensen hun collectieve zorgverzekering of wijzigde hun polis. Het leverde een gemiddelde jaarlijkse besparing op van € 410 per persoon. ‘Een flinke opbrengst’, vindt Van der Woude, ‘zeker als je dit afzet tegen het landelijke overstapcijfer van 6%.’

Achter de computer

Het succes van het project zat hem onder meer in een intensieve benadering. Maar liefst 60% van de minima reageerde op de brieven, e-mails en telefoontjes van de gemeente. Ook essentieel is de samenwerking met maatschappelijke partners, benadrukt Van der Woude. ‘Instanties als Humanitas en Leger des Heils werkten vrijwillig mee door ruim 20 begeleiders in te zetten die met inwoners achter de computer gingen zitten. Onze projectleider zorgde ervoor dat op meer dan 10 locaties in Emmen begeleiders actief waren om met inwoners de vergelijkingssite te doorlopen. En voor zo’n 60 mensen was dit zelfs aan huis.’

Het kan goedkoper

Het project is geslaagd, vindt Van der Woude. Maar ze blijft dromen. ‘Er zijn nog steeds mensen die de collectieve zorgpolis afnemen tegen het volle pond. Dit kan goedkoper. Juist de mensen die weinig geld hebben, zouden alleen moeten betalen voor de zorg die ze nodig hebben.’ Om minima nog beter te ondersteunen, wil ze zich laten inspireren door andere gemeenten. Daarom is Emmen lid geworden van de Divosa Benchmark Armoede & Schulden. ‘De cijfers zijn belangrijk, maar het verhaal achter de cijfers nog meer.’

Meer weten?